Kardiyoloji

• Koroner anjiyografi ve invazif kardiyolojiye ait tüm işlemler
• Balon ve stent uygulamaları, çözünebilir ve ilaçlı stent uygulamaları
• Kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması
• Ritim bozukluklarının dondurularak tedavisi (atriyal fibrilasyon)
• Bacak ve beyin damar daralmalarının balon ve stent uygulaması ile tedavisi
• Kol ve bilek damarlarından anjiyografik balon ve stent uygulaması
• Tıkayıcı kalp duvarı kalınlaşmasının ameliyatsız katater yöntemle tedavisi
• Kalp pili uygulaması, şoklama cihazı uygulaması (ICD)
• Kalp yetmezliğinin tedavisinde yardımcı kalp pili uygulaması (CRTD)
• Tansiyon holteri, EKG holteri, transtorasik ekokardiyografi
• Transözefageal ekokardiyografi
• Stress ekokardiyografi
• Transkateter aort kapak uygulaması
• Mitra klip uygu

Ahmet Dal

Kardiyoloji

Koroner Stentleme, Kalp Pilleri, Koroner Arter Hastalığı, Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon, Hiperkolesterolemi, Aritm...

Devamı.... Randevu Al

Akar Yılmaz

Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji, Koroner stentleme, Karotis arter (şah-damarı) stentleme

Devamı.... Randevu Al

Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu

Kardiyoloji

Hipertansiyon, Koroner arter hastalığı, Hiperlipidemi, Kalp yetmezliği, Kalp kapak hastalıkları

Devamı.... Randevu Al

Caner Topaloğlu

Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji, Koroner arterler (kalp damarları) ve karotis arter (şah damarı) balon ve stent uygulamalar...

Devamı.... Randevu Al

Cihan Altın

Kardiyoloji

Koroner arter hastalığı, Hipertansiyon, Ritim bozuklukları, Hiperlipidemi, Kardiyoonkoloi (Onkolojik ilaçların kard...

Devamı.... Randevu Al

Emre Ertürk

Kardiyoloji

 Tıp Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Uzmanlık Istanbul...

Devamı.... Randevu Al

Ertuğrul Ercan

Kardiyoloji

Doktorumuz 16 yaş ve üstü hastalara bakmaktadır. Tıp Eğitimi Ege Üniversitesi Tıp Fakü...

Devamı.... Randevu Al

Ganbar Mammadov

Kardiyoloji

Koroner arter, Girişimsel kardiyoloji, Hipertansiyon, Kalp kapak hastalıkları, Kalp yetmezliği

Devamı.... Randevu Al

İstemihan Tengiz

Kardiyoloji

Doktorumuz 16 yaş ve üstü hastalara bakmaktadır. Tıp Eğitimi Erciyes Üniversitesi Tıp Fak&...

Devamı.... Randevu Al

M. Hamayun KAKAR

Kardiyoloji

Girişimsel kardiyoloji Kalp pili Kalp yetmezliği Bt anjiyografi

Devamı.... Randevu Al

Mehmet Emre Özpelit

Kardiyoloji

Doktorumuz 16 yaş ve üstü hastalara bakmaktadır. Tıp Eğitimi Ankara Üniversitesi Tıp Fak&u...

Devamı.... Randevu Al

Mohammed Abusharekh

Kardiyoloji

Devamı.... Randevu Al

Merak Ettiğiniz Konularda Lütfen Bize Yazın