Göğüs Hastalıkları

• Akciğer kanseri tanı ve tedavisi
• Bronkoskopi ve girişimsel pulmonoloji
• Ultrason ve BT eşliğinde akciğer ve akciğer zarı biyopsileri
• Solunum fonksiyon testleri
• Solunum yetmezliği tedavisi
• Plevra sıvılarının tanı ve tedavileri
• Sigara bırakma tedavileri
• Uyku bozuklukları tanı ve tedavisi
• Akut-kronik bronşit
• KOAH, astım (alerjik-nonalerjik)
• Pnömoni ve akciğer enfeksiyonlarının tedavisi
• Tüberküloz (verem) tanı ve tedavisi
• İnterstisyel akciğer hastalıklarının tedavisi
• Sarkoidoz tanı ve tedavisi,
• Pnömotoraks, pulmoner tromboemboli tanı ve tedavileri
• Mesleki akciğer hastalıkları tanı ve tedavisi
• Akciğer kistleri ve abseleri

Adnan Tolga Öz

Göğüs Hastalıkları

Akciğer kanseri tanı ve tedavisi, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Kronik bronşit tanı ve tedavileri

Devamı....

Nigar Dirican

Göğüs Hastalıkları

1994 - 2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR 2002 - 2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklar...

Devamı....

Merak Ettiğiniz Konularda Lütfen Bize Yazın