+90.541 399 50 50
+90.232 399 50 50

Göğüs Hastalıkları

• Akciğer kanseri tanı ve tedavisi
• Bronkoskopi ve girişimsel pulmonoloji
• Ultrason ve BT eşliğinde akciğer ve akciğer zarı biyopsileri
• Solunum fonksiyon testleri
• Solunum yetmezliği tedavisi
• Plevra sıvılarının tanı ve tedavileri
• Sigara bırakma tedavileri
• Uyku bozuklukları tanı ve tedavisi
• Akut-kronik bronşit
• KOAH, astım (alerjik-nonalerjik)
• Pnömoni ve akciğer enfeksiyonlarının tedavisi
• Tüberküloz (verem) tanı ve tedavisi
• İnterstisyel akciğer hastalıklarının tedavisi
• Sarkoidoz tanı ve tedavisi,
• Pnömotoraks, pulmoner tromboemboli tanı ve tedavileri
• Mesleki akciğer hastalıkları tanı ve tedavisi
• Akciğer kistleri ve abseleri

Adnan Tolga Öz

Göğüs Hastalıkları

Doktorumuz 16 yaş ve üstü hastalara bakmaktadır. Tıp Eğitimi Ege Üniversitesi Tıp Fakü...

Devamı.... Randevu Al

Merak Ettiğiniz Konularda Lütfen Bize Yazın