Göğüs Cerrahisi

• Bronkoskopi/Mediastinoskopi
• Göğüs duvarı tümörleri
• Akciğer kanseri cerrahisi
• Trakea Cerrahisi / Trakeal stentler
• Göğüs duvarı defermite onarımları
• Akciğer ve Plevra biyopsileri
• Lobektomi
• Sempatektomi

Melih Kaptanoğlu

Göğüs Cerrahisi

Akciğer Kanserinin Tanı ve Tedavisi, Çocuk Göğüs Cerrahisi, Toraks Travmaları, Akciğer Zarında Su Toplanması, Aşırı...

Devamı....

Merak Ettiğiniz Konularda Lütfen Bize Yazın