Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Rutin biyokimya testleri

Hormon testleri
•HbA1c
•Kapiller (topuktan) bilirubin
•Tam İdrar Analizi

İdrar Biyokimyası testleri
•İdrar proteini
•İdrar mikroalbumini
•İdrar elektrolitleri

Hematoloji testleri
•Tam Kan sayımı
•Retikülosit
•Periferik Yayma
•Sedimantasyon

Koagulasyon (Pıhtılaşma) testleri

Gıda ve Solunum Alerji testi

Gıda intoleransı testi

İdrar Kötüye Kullanım (Drug abuse) testi

İmmunsupresif (Bağışıklığı Baskılayıcı) İlaç Düzeyleri
•Siklosporin
•Takrolimus

Flow (Akım) sitometrisi testleri
•Akut Lösemi paneli
•KLL paneli
•Hairy cell paneli
•Lenfosit paneli
•CD34 kök hücre
•HIV paneli

Hasta Başı testler
•Glukometre
•Kan gazı
•Aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı

Özlem Günay

Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Devamı....

Merak Ettiğiniz Konularda Lütfen Bize Yazın