Spora ve Sanata Destek

Hastanemizin kamusal bir faaliyet alanı içinde olması, hedef kitlelerin ve genel olarak toplumun üzerindeki olumlu imaj aktivitelerini çok özenli yapması gerekliliğini doğurmaktadır. Bu gereklilik, sadece hastanemiz için olumlu bir imaj oluşturmayı değil, var olan imajını koruması için toplumsal çıktısı pozitif olan sponsorlukları zorunlu kılmaktadır. Hastanemiz sporda, İzmir takımları içinde Süper Lig'de olanların sağlık sponsorluğu stratejisini oluşturup çalışmalarını bu minvalde yürütmektedir. Sosyal sponsorluk olarak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerel birimleri ile işbirliğine gidilmiş ve aile evleri finanse edilmiştir. Ayrıca hedef kitle ve sosyal gruplara panel, konferans ve açık oturumlar yapılmış, seminerler düzenlenmiştir.

Sosyal sponsorluk için hedeflediğimiz toplum çıktısı, kurumsal imaj oluşturmada önem arzetmektedir. Bu kapsamda genel olarak yaptığımız çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:


2014 yılından beri kurumumuz Karşıyaka Spor Kulubü ile sponsorluk anlaşması yapmıştır. Karşıyaka Spor Kulübü’nün tüm branşlardaki takımları kurumumuz tarafından desteklenmektedir.

2017 yılı itibariyle de Süper Lig'de şehrimizi başarıyla temsil eden Göztepe Spor Kulübüne futbol ve hentbolda sponsorluklarımız devam etmektedir.

Kadınlara her alanda destek olma hedefinde olan hastanemiz, yine 2017 yılı itibariyle farklı ve zorlu bir branş olan hokey sporunda Buca bayan hokey takımına sponsorluğunu devam ettirmektedir.

Dünya Engelliler Günü kapsamında kurumumuzda, görme engelli ud sanatçısı, hasta/hasta yakını ve ziyaretçilerimize Türk müziği ezgilerinden bir konser vermiştir.

Devlet Opera ve Bale sanatçıları hastanemiz Kemoterapi Ünitesi’nde mini bir konser vermiştir.

Türkiye Tenis Kulübü Federasyonu ile sponsorluk anlaşması yapılarak, 2015 yılında düzenlenen İzmir Cup Tenis Turnuvası'na sponsor olunmuştur.

Spora ve sanata desteğimiz her alanda ve Ege'de her bölgede artan trendde devam edecektir.
Huzur Evi Ziyaretleri
Hastanemiz çalışanları ile birlikte huzur evi ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve proje kapsamında Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu ile huzur evinde kalan kişilere konser verilmesi planlanmaktadır.
Cana Can Ver Kan Bağışı Kampanyası
Türk Kızılayı ile işbirliği kapsamında Kızılay yetkilileri tarafından hastanemizde Kan Bağışı alanı oluşturulmakta, kan stoklarının azalmaması için ve ihtiyaçların giderilmesi için başta hastane çalışanlarımız, doktorlarımız ve kan bağışında bulunmak isteyen hasta yakını ve ziyaretçilerimiz tarafından Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunulması konusunda destek olunmaktadır.
Benim Bir Kardeşim Var Projesi
“Benim Bir Kardeşim Var” projesi ile çalışanlarımız ve çocukları ile birlikte Çocuk Esirgeme Kurumunda özel bir tiyatro ile yapılan protokol doğrultusunda kurumda çocuklara Obez Kral tiyatrosu sergilenmiş ve çocuklar ile birlikte vakit geçirilmiştir.

Gene Çocuk Esirgeme Kurumu ile yapılan protokol doğrultusunda 20 çocuğun hastanemizde sünnet operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Belirli aralıklar ile kurum çalışanlarımız ve liderlerimiz Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret yapmakta ve çocukların topluma kazandırılması yönünde faaliyetlere destek vermektedir.

Ayrıca Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen çocuklara göz muayenesi yapılmıştır.

Çocuklardan muayene farkı alınmamaktadır. Ulusal mevzuat ve standartların oluşturulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için eğitim konularında hastanemiz hekimleri Sağlık Bakanlığı’na destek vermektedir.

Alanında referans olan branşlarımızın ve hekimlerimizin düzenlediği seminerler diğer üniversite ve hastanelerde görev yapan hekimlere eğitici niteliği ile topluma katkı sağlayacak uygulamaya dönüşmektedir.
Sağlık Seminerleri
Sağlık hizmetleri koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici olarak üçe ayrılmaktadır.

Hastaneler genelde tedavi edici basamağında olmalarına rağmen halk sağlığı sorunu olan pek çok konu koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetleri alanındadır.

Tedavi edici sağlık hizmetleri alanında bilgi edinme konusunu da alarak özellikle koruyucu sağlık hizmetleri alanında toplumu bilinçlendirmek ciddi bir sosyal sorumluluktur.

Hastanemiz bu konudaki duyarlılığı ile bilgilendirme seminerlerine kuruluşundan bu yana ciddi bir disiplin ile çeşitli protokol anlaşmaları ile devam etmektedir. Örneğin Akbank Emekliler Derneği Sağlık Seminerleri, Karşıyaka Belediyesi Bilinçlendirme Seminerleri, Gebe Okulu, gibi birçok planlı ve süreklilik arz eden bilinçlendirme seminerleri düzenlenmektedir.
Okullarda El Hijyeni Eğitimleri
Çocukların vücut direnci yetişkinlere oranla daha zayıftır. Bu nedenle hastalık yapıcı mikroorganizmalara çok kolay teslim olurlar. Eller, mikropların vücuda girmesinde köprü işlevi görür. Çocukların çoğu, sadece ellerini yıkamadığı için çevresinden aldığı mikroplar nedeniyle hastalanmaktadır.

Bu sebeple okulda ve bulunduğumuz her yerde el yıkamak çok önemlidir. Su ve sabun ikilisi hastalıklardan en iyi korunma yöntemidir. “Doğru el yıkama” enfeksiyonlardan korunma ve yayılmasını önlemede son derece ucuz ve etkili bir yöntemdir.

Sadece 20 saniyede uygulanabilecek doğru el yıkama tekniği ile bulaşıcı ve salgın pek çok hastalığa karşı önlem alınabilir. Kişisel ve toplum sağlığı açısından doğru el yıkama alışkanlığını kazandırma, çocuklarımızı bulaşıcı hastalıktan korumak, bu bilincin oluşmasını ve yayılmasını sağlamak amacıyla hastanemiz bünyesinde görev yapan Enfeksiyon Hemşirelerimiz ve pazarlama departmanı tarafından İzmir ilinde yer alan 17 anaokulunda 1075 öğrenciye El Hijyeni Eğitimleri verilmiştir.
Yeşil Alan ve Çevre
Hastanemiz ve çevresinde yeşil alanların yaratacağı estetik ve güzel görünüm dışında bir çevre bilinci olarak yeşil alan düzenlemelerine dikkat edilmektedir.

Yapılanmış çevre ile sosyal ve doğal dengenin sağlanmasında büyük önem taşıyan yeşil alanlara ilişkin bilincin önemi çalışanlarımız ile paylaşılmaktadır.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokolde 5000 fide dikilerek Medical Park İzmir Hastanesi Ormanı oluşturulmuştur. Bu projenin devamı olarak hastanemizde doğan her bebeğin adına bir ağaç dikilmesi “Her Bebeğe Bir Fidan” projesi Şubat 2016 itibari ile başlanmıştır. Her bebek adına düzenlenecek olan sertifikalar ailelerine verilerek projenin devamlılığı sağlanacaktır.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen en güzel balkon, bahçe yarışmasına sponsorluk yapılmıştır.
Obezite ile Mücadele
Tütün ve tütün mamullerinde olduğu gibi "kendi sağlığına dikkat etmeyen başkalarının sağlığına da dikkat etmeyecektir" mantığı ile obezite ile mücadele edilmektedir.

Vücut kitle indeksinin üzerinde olan çalışanlarımıza diyetisyen desteği verilmekte, asansör yerine merdiven kullanımı teşvik edilmekte, yemekhanede üç beyaza (şeker, tuz ve un) karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.
Dumansız Hava Sahası
"Kendi sağlığına dikkat etmeyen başkalarının sağlığına da dikkat etmeyecektir" mantığı ile işe alım sürecinden başlamak üzere çalışanlarımızın tütün ve tütün mamulleri kullanmalarına karşı mücadeleyi amaç edinmektedir.

Çalışanlarımıza bilgilendirme toplantıları, destek tedavileri yapılmaktadır. Sigarayı bırakan çalışanlarımız beyan ve taahhütleri doğrultusunda ödüllendirilmektedir.
Organ Bağışına Bir Elde Sen Ver
Hastanemizin kuruluş öyküsünde yer alan yönetim kurulu başkanımızın organ nakli geçirmesinden sonraki süreçte organ yetmezliği ile karşı karşıya kalan insanlara uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermek olduğundan bu alan sosyal sorumluluk projesi olarak referans merkezi gösterilmesi hususunda önemli bir çalışma alanımızdır.

Kuruluşundan bu yana organ bağışı konusunda hassasiyet gösteren kurumumuz 810 kişinin aynı anda organ bağışı yaparak Organ Nakli bağışı konusunda farkındalık yaratması gibi pek çok çalışmanın sonucu 2014 yılında en fazla donör çıkaran hastane ve 2015 yılında en fazla donör çıkaran ikinci hastane ödüllerini almıştır.