Medical Park İzmir Hastanesi bünyesine katılacak kişilerin seçiminde, işin gerektirdiği niteliklere uygun, yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sistemi uygulanmaktadır.

Seçme ve yerleştirme sistemimiz, hastanemizin değerlerini benimseyip bu değerlere sahip çıkan, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli yüksek, takım çalışmasına uygun kişileri kazandırmak üzerine kuruludur.

Başvurular değerlendirilirken, açılan pozisyon tanımına uygun olarak öğrenim, deneyim gibi niteliklerle beraber bireysel yetkinlikler de adayları belirlememize yardımcı olur.

Yeni çalışma arkadaşlarımızı seçerken geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçme ve değerlendirme araçları ve testleri kullanmaktayız.