Penis sertleşmesi nedir? Sertleşme sorunları ve tedavi seçenekleri nedir?

Sertleşme sorunu nedir? Hangi sıklıkta karşımıza çıkar?

Sertleşme sorunu, (erektil disfonksyon), penisin cinsel birlikteliği sağlayacak sertliğe ulaşamaması veya bunu sürdürememesi şeklinde tanımlanır.

40 yaş üzeri erkeklerin neredeyse yarıya yakınını şu ya da bu derecede etkileyen bir sorundur. Tüm dünyada ve ülkemizde, özellikle Türk Androloji Derneği'miz tarafından yapılmış ciddi çalışmalar bu konunun oldukça yaygın bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Şöyle ki; 40-70 yaş arası erkeklerde ABD 'de %50'lere varan, ülkemizde %33 civarında tespit edilmiş sıklıkta olan bir sorundan bahsetmekteyiz.

Birçok erkek altta yatan bir sorunu olmasına rağmen bu durumu bilinçaltına itebilmekte, başka sebepleri bahane ederek cinsel ilişkiden uzaklaşmakta veya bu problemi karşı cinse yansıtabilmekte, yani bunun karşı cinsin yetersizliğiymiş gibi düşünmekte ve tıbbi yardımı almakta kararsız kalabilmektedir.

Penis nasıl sertleşir?

Ereksiyon; yani sertleşme, genel vücut ve damar sağlığını da yansıtan önemli bir sağlık belirtecidir. Normal halinde bilindiği gibi penis sönüktür, cinsel uyarılma ile gerekli sertliğe ve dikliğe ulaşır. Bazen kendi kendine, özellikle geceleri 2-3 kere ve sabah erken saatlerde sertleşme periyotları olur. Bu aslında penis sağlığının bir belirtecidir ve aynı zamanda da bir korunma mekanizmasıdır. Penisin içerisindeki damar ve düz kas sisteminin sağlığı ve gerilebilme kabiliyeti böylece korunur.

Penisin içerisinde, - kan dolabilen ve sertleşmeyi sağlayan süngerimsi bir doku vardır. Bu doku iki ayrı silindir şeklindedir. Bunları da çevreleyen oldukça sağlam bir kılıf vardır. Sertleşme, penisin içerisindeki bu kılıfla çevrili silindirlere temiz kanın dolmasıyla ve geri dönüş yolunun kapatılarak, kanın bu süngerimsi silindirler içerisinde hapsedilmesiyle gerçekleşir. Yani sağlam bir atar damar olması yanında, yine sağlıklı ve tüm penis boyunca kapanarak içindeki kanı kaçırmayan sağlam bir mikro toplardamar mekanizması gereklidir.

Bunların yanında ek olarak penisin sertleşebilmesi ve bu damarsal yapıların sağlıklı çalışması için vücutta hormonal ve sinirsel mekanizmaların her birinin ayrı ayrı sağlıklı işlev görüyor olmaları gerekir. Bunlardan bir tanesi, olması gerektiği gibi çalışmıyorsa sağlıklı bir ereksiyondan bahsetmek mümkün olmaz.

Sertleşme bozuklukları nasıl gelişir?

Sertleşme bozuklukları; hormonal, damarsal, sinir iletisindeki bozukluklara bağlı, sistemik hastalıklara veya peniste eğrilme gibi deformitelere bağlı olabilir.

Biraz daha açmak gerekirse; sigara kullanımı, stres, hipertansiyon, şeker hastalığı, metabolik sendrom gibi damar sağlığını bozan birçok sebeplere bağlı, yaşlanan erkekte tıpkı kadınlarda olduğu gibi hormonal (testosteron) eksilmelere bağlı, geçirilen bazı mesane, prostat veya kalın bağırsağa yönelik radikal ameliyatların sonrasında oluşan sinir harabiyetlerine bağlı olabilir.

Peyronie Hastalığı olarak adlandırılan; peniste eğrilme, bükülmelerle giden, kısalmaya yol açabilen hastalıklar sonucunda gelişebilir, venöz kaçak dediğimiz; penisin tüm mikro toplardamarlarını ilgilendiren yapısal toplayıcı damar problemlerine ve kullanılan bazı ilaçlara bağlı olabilir.

Bu sebepler arttırılabilmekle birlikte, hiçbir organik sebebe bağlı olmadan psikolojik rahatsızlıklara bağlı olarak da sertleşme sorunu yaşanabilir. Bu durumda psikiyatrik yardım almak faydalı olacaktır. Bu tür psikolojik alt yapısı olan hastaların değerlendirilmesinde de organik bir sebebin olmadığından emin olmak gerekir.

Tedavide seçenekler nelerdir?

Medikal tedaviler

Ağızdan ilaç tedavileri mutlaka bir ürolog tarafından yazılmalıdır. Hormon eksikliği veya başka türden sebepler ekarte edilmiş olmalıdır.

Dışarıdan cihaz yardımlı tedaviler

Vakum ereksiyon cihazlarının nasıl kullanılacağının konu ile ilgili bir ürolog tarafından tarif edilmesi gereklidir.

Şok dalga tedavileri, uygun hasta grubuna konu ile ilgili bir ürolog tarafından uygulanmalıdır.

Penise yapılan enjeksiyonlar

Yine mutlak şekilde konu ile ilgili bir ürolog tarafından ilk doz uygulanmalı ve kişiye eğitimi verilmelidir. Uygulanacak gerekli ilaç kombinasyonları seçilmeli, yan etkiler anlatılmalıdır.

Cerrahi tedaviler

Damar cerrahileri:

Maalesef bu konuda fayda görecek hasta popülasyonu oldukça sınırlıdır. Atardamar cerrahileri sadece genç ve travma sonrası atardamar akımını kaybetmiş erkeklerde söz konusudur.

Günümüz modern ürolojisinde gerek ABD ve gerek Avrupa'da venöz kaçak ameliyatları (penisin ana toplayıcı damarı olan dorsal venin penisin hemen üzerinden kalıcı olarak bağlanması) her ne kadar kulağa çok hoş gelse de, yüksek başarısızlık ve kısa-orta dönemde nüks nedeniyle terk edilmiş durumdadır. Kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Penis protezi uygulamaları:

Penis protezleri; tek parçalı (elle bükülebilen protezler) ve şişirilebilir (pompalı) protezler olarak sınıflandırılabilir. Genellikle tercih edilen ve normal fizyolojiye uygun olan, dışarıdan hiç bir şekilde fark edilmeyen 3 parçalı şişirilebilen protezlerdir.

Elle bükülebilen protezler; sadece bükülebilen, şişip inemeyen 2 adet silikon kaplı çubuktan oluşur. Bunlar; kozmetik ve kullanım açısından 3 parçalı, şişirilebilen protezlerin kalitesini yakalayamamaktadırlar. Nispeten el becerisi daha kısıtlı bireylerde tercih edilirler.

3 parçalı, şişirilebilen protezlerde amaç; yukarıda bahsettiğimiz, içerisinde kanı depolayarak penisin sertleşmesini ve dikleşmesini sağlayan silindirik yapıların içerisine, içinde kan yerine steril serum bulunduran silikon bazlı şişirilebilen silindirlerin yerleştirilmesidir. Şişirip indirme görevini yapacak bir adet küçük pompası vardır. Bu, yumurtalık kesesinin içine dışarıdan fark edilmeyecek şekilde yerleştirilir. Hasta el alışkanlığı kazanınca bunu kolayca kullanabilir. Bir de, şişmeyi ve sertleşmeyi sağlayacak serumu barındıran bir rezervuarı vardır, bu da karın boşluğuna konarak dışarıdan hiç bir şekilde fark edilmeyecek şekilde protez yerleştirilmiş olur. Şişirilebilir bir penis protezi taşıyan bir hasta slip mayosunu giyip denize girdiğinde hiçbir şakilde protez taşıdığı belli olmaz. Eşine de cinsel birliktelik sırasında doğal olmayan hiç bir his yaşatmaz.

Eş memnuniyeti nasıldır, erkekte ve kadında orgazm hissinde değişiklik var mıdır?

Penis protezi takılmış hastalar hiç bir performans endişesi duymadan, ne kendisi ne de eşinin mutluluğu ile ilgili hiç bir tereddüde düşmeden ilişkiye başlayabilir ve devam edebilir.

Erken boşalma gibi eş memnuniyetini bozan faktörlerden kurtulur. Her iki taraf da mutlu olduğunda istediği zaman ilişkiyi sonlandırabilir. Normal bir ereksiyon hissi ne ise kendisi için de eşi için de aynı his olur. Ne zaman ve nasıl bir orgazm alışkanlığı varsa aynı şekilde devam eder. Erkek, orgazm olduktan sonra sertliğini kaybetmez istenen süre kadar ilişkiye devam edebilir. Başka bir deyişle; hasta da eşi de memnun ve mutlu olana dek penisin sertliği ve dikliği muhafaza edilebilir. Ne zaman artık ilişki sonlandırılmak istenirse, o zaman pompadaki küçük bir düğmeye basarak saniyeler içinde penisin sönmesi sağlanabilir.

Sakıncaları veya olası komplikasyonları var mıdır?

Tabii ki; en önemli risk, enfeksiyon riskidir. Bu; antibiyotik kılıfı olan veya antibiyotik emdirilebilen protezler ile ideal şartlarda yapılmış ameliyatlarda %1'in altına inmiştir. Bu "ideal şartlar"; doğru ameliyat tekniği ve doğru antibiyotik kullanımı, doğru boy ve ende protez seçimi, hangi hastaya hangi tür protezin uygun olduğunun kararı, ameliyatın olabildiğince az kişiyle ve en kısa sürede bitirilmesi şeklinde sıralanabilir. Bunlar ciddi deneyim gerektiren konulardır.

Maliyet ve geri ödeme şartları nelerdir?

Bu ameliyatlar (şişirilebilir protezler) sadece; hem 3’üncü basamak hem de üniversite hastanesi olma özelliğine sahip merkezlerde, Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) şartları sağladığı taktirde SGK geri ödemesi kapsamındadır. Tamamı olmasa da kısmi bir geri ödeme sağlanabilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park İzmir Hastanesi'nde bu ameliyatların SUT'ye uygun olarak SGK kapsamında geri ödemesi vardır.

Paylaş :

  • ilk yorum yapan siz olun..

  • Yorum Yapın