+90.232 399 50 50

VİZYON

Türkiye’de sağlık hizmetlerinde öncü ve referans olmak.

MİSYON

Kaliteli tedavi hizmeti sunmak ve toplumda sürdürülebilir sağlıklı yaşama katkı sağlamak.

DEĞERLER

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Çalışan Mutluluğu

Hasta Memnuniyeti

Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık

Yenilikçilik

Ben Değil Biz olmak