VİZYON

Kaliteli sağlık hizmetleri ve eğitimde referans olmak, koruyucu sağlık hizmetleri ve araştırma merkezleriyle geleceğin sağlığına yön vermek.

MİSYON

Çağın gerekliliğine uygun, kaliteli, güvenilir, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, toplumun sağlıklı yaşam sürmesine katkıda bulunmak, mesleğinde öncü çalışanların yetiştiği bir referans merkezi olmak.

DEĞERLER

1. Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

2. Hasta ve Çalışan Güvenliği

3. Etik Kurallara Bağlılık

4. Takım Çalışması

5. Gelişim ve Değişime Uyum

6. Topluma Katkı