Kurumumuzdaki tüm paydaşların paylaştıkları değerleri, gelenekleri ve bakış açılarını anlatır. Kurum içinde yazılı olan ve olmayan, görünen ve görünmeyen iş yapma biçimimizi belirleyen davranışlar bütünüdür. Kurumumuzun inançlarını, çeşitliliğini, çevresini ve farklılıklarını ortak bir paydada buluşturur. Bu amaç doğrultusunda bir kültür yaratarak ve besleyerek tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer sağlama konusunda ilham verir.

Kurum kültürümüzü oluşturan öğeler;
• Tarihçesi,

• Vizyon, Misyon, Değerleri ve Etik İlkeleri,

• Kurumu Anlatan Hikâyeler,

• Kültürel kod olarak kabul ettiğimiz şarkı, özlü söz ve sloganlar,

• Örf, Adet ve Gelenekler,

• Kutlama, Anma ve Törenler

Kurum kültürümüzün boyutları;

• Kaliteli ve Sağlıklı Yaşam Kültürü

• Güven Kültürü

• Dayanışma Kültürü

• Çevre ve Topluma Katkı Kültürü

• Saygı Kültürü