Medical Park İzmir Hastanesine Ait www.medicalparkizmir.com Sitesine Hoş Geldiniz.

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, ve “Gizlilik Politikası” www.medicalparkizmir.com uzantılı web sitemizden (Site) ve sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içerir.

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI


Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı, bu koşulları kabul etmiş olduğunuzu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Medical Park İzmir Hastanesi (MP), herhangi bir zamanda, bu koşullarda dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Koşullarda yapılan her değişiklik, sitemizde ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir. Bu nedenle sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bağlı bulunduğunuz koşulları öğrenmek için Sitenin “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikas sayfasını düzenli şekilde takip etmenizi rica ederiz.

KULLANIM KOŞULLARI


- Medical Park İzmir Hastanesine ait www.medicalparkizmir.com uzantılı web sitesinde (Site) yer alan bilgilerin sahibi ve içerik sağlayıcısı, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, "İzmir Ticaret Sicili 'ne 148419 sicil numarası ile kayıtlı bulunan ve merkez adresi Yeni Girne Bulvarı 1825 Sokak No:12 Karşıyaka İZMİR adresinde bulunan Sentez Sağlık Hiz.A.Ş. 'dir."

- Site'yi kişisel kullanımı için ziyaret eden ve/veya Site aracılığı ile Medical Park İzmir Hastanesi'nin tanı ve tedavi amacı taşımayan online hizmetlerinden üye olmak şartıyla faydalanan gerçek kişi Kullanıcı’dır. Kullanıcı, işbu Kullanım Şartlarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde Site’yi kullanır. Kullanıcı, Site üzerinde hukuka ve Kullanım koşullarına aykırı, haksız ve yetkisiz bir tasarrufta bulunmaz.

- Kullanıcı, Kullanım Koşulları ile birlikte Gizlilik hükümlerini de okuduğunu, anladığını ve Gizlilik kurallarına da uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

-Kullanıcı, Site'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla bu koşulları okuduğunu, anladığını, bu koşullar ile birlikte Site ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata da uymakla yükümlü olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı bu taahhüdüne aykırı davranması halinde Site’ye erişimin engellenebileceğini ve/veya üyeliğinin iptal edilebileceğini ve/veya hakkında yasal yollara müracaat edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

-Ziyaret etmekte olduğunuz Site, burada belirtilen Medical Park İzmir Hastanesi logosunu taşıyan, bu sayfada listelenen tüm mikro siteler için geçerlidir. Söz konusu Medical Park İzmir Hastanesi web sitelerini ziyaret ettiğinizde sitelerde yer alan kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini incelemelisiniz. Bu siteler haricindeki herhangi bir sitede Medical Park İzmir Hastanesi logosunu görmeniz bu güvenlik ve gizlilik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamını taşımaz.

- Site’den çeşitli web sayfalarına link verilerek yönlendirme yapılmasının tek amacı tamamen Kullanıcı’ya bilgi vermektir. MP İzmir, Site’de hiçbir ticari amaçla link vermez ya da yönlendirme yapmaz. Yönlendirme yapılan web sitelerinin içeriklerini MP İzmir denetlemez, garanti etmez ve sorumluluk kabul etmez.

- Kullanıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından MP’nin izni olmaksızın Site’ye link verilemez.

- MP İzmir’in Site’de bulunan bilgi, yorum, görüntü, yöntem ve sair verinin (İçerik/Bilgi), doğru, tam, işlevsel, hatasız ve güncel olması ile ilgili Kullanıcı’ya bir garanti vermez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır.

Site’de yer alan İçerik, belirsiz, yoruma açık ve risk taşıyan ifadeler içerebilir. Kullanıcı, İçeriğin tereddütsüz bir bilgi kaynağı olarak kullanamaz. Tıbbi veriler hakkında yorum ve görüşün hekimlere ait olduğunu kabul eder.

- MP İzmir, Site’de bulunan Bilgi’yi güncellemek, değiştirmek, silmek ve düzenlemek konusunda hak sahibidir. Tüm bu işlemler sırasında, oluşabilecek muhtemel hatalar, eksikler yahut değişiklikler nedeniyle Kullanıcı ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- MP İzmir, Site’nin kesintisiz hizmet vereceğini garanti etmez ve herhangi bir zamanda Site’de mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. MP, Site’nin virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler içermediğini ve Site’den yükleme yapmanız halinde virüs bulaşmayacağını garanti etmez. Bu nedenler ile MP İzmir’in Kullanıcı ve üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur.

- MP İzmir’in Site’yi yada Site’nin bir bölümünü tamamen yada kısmen geçici bir süre boyunca askıya alması veya tamamen durdurmasından dolayı Kullanıcı yada üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- Site’de yada Site üzerinde yer alan linkler ile ulaşılan portal yada web sitelerinde yayınlanan bilgiler bakımından, MP İzmir’in Kullanıcı’ya bir taahhüdü yoktur. Söz konusu bilgiler bakımından her türlü karar ve sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Site’de yer alan içeriği amacı dışında kullanması, bu içeriğe dayanarak kararlar alması veya bir davranışta bulunması veya Site’den edindiği bilgileri kullanmasından dolayı sair bir nedenle zarara uğramasından MP İzmir'i sorumlu tutamaz. Kullanıcı’nın Site nedeniyle oluştuğunu yada oluşacağını iddia ettiği zararlardan MP İzmir hiçbir şekilde sorumlu değildir.

- Site’deki tüm bilgiler, sağlığı korumaya, geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış genel bilgiler içermektedir. Kullanıcı’nın özel durumu hakkında tavsiye niteliği taşımaz.

- Site’de yer alan hiçbir bilgi, tanı ve tedavi anlamı taşımaz. Site’de yer alan bilgileri, tanı ve tedavi yönteminin seçimi anlamına gelecek şekilde kullanmayınız. Tanı ve tedavi için mutlaka ve daima doktorunuza başvurunuz. Her kişinin birbirinden farklı ve özel durumları olabilir ve bunları yalnız doktorunuz değerlendirebilir.

- Site’de bilgilendirme amacı ile verilen içerik, reklam veya talep yaratıcı faaliyet amacı taşımadığı gibi tanı ve tedaviye yönlendirme amacı da taşımamaktadır. Site’nin online hizmetlerinden faydalanmak için üye olmanız sırasında takip etmeniz gereken aşamalar şunlardır:

- Kullanıcı’nın üye olması sırasında ya da Site’yi kullanımı sırasında gerçekleştireceği işlemlerde, ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve parolası Kullanıcı’nın kendisi tarafından seçilmelidir. Kullanıcı, seçmiş olduğu kullanıcı adı ve parolasını 3. kişiler ile paylaşmamalı ve 3.kişilerin erişmesine engel olacak gerekli tüm güvenliği ve gizliliği sağlamalıdır. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve parola ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kullanıcı Online Hizmetleri kullanarak şu konularda destek alabilir.

- Kullanıcı Site’nin kullanımı sırasında kendisine ait bir bilgi paylaşması halinde ilgili bilginin kendisine ait, doğru, tam ve güvenilir bir bilgi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

-Online Hizmetlerden yararlanan 18 yaş altı Kullanıcı, E-Randevu hizmetini kullanarak MP İzmir'e ait randevu alması halinde; randevuya ebeveynleri ile gelmesi ya da velayetine sahip ebeveynlerinden yazılı muvafakat getirmesi şarttır.

- Kullanıcı, Site’yi hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Site’yi ya da Site’nin bir bölümünü değiştirmek, bozmak, herhangi bir ters mühendislik yapmak ya da Site içerisindeki verileri toplamak amacıyla kullanamaz. Virüs ve benzeri herhangi bir Site’ye zarar verici işlemler yapamaz.

- Kullanıcı, Site’yi, Site alt yapısını, İçeriği, Site’nin Kullanıcı verilerini izlemek, kopyalamak ya da başka bir yol ile müdahale etmek gibi amaçlarla kullanamaz.

- Kullanıcı, MP İzmir’in izni olmaksızın MP İzmir’ee ait herhangi bir ad, unvan, marka, logo, görsel, belge,veri tabanı, yöntem teknik ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan herhangi bir bilgiyi (hepsi için “İçerik” denilmektedir.) kullanamaz. MP, İçerik üzerinde başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan manevi haklar ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve yayın (mali) haklarına ve sair mevzuattan doğan tüm haklara sahiptir. Kullanıcı’nın MP İzmir izni olmaksızın yapmış olduğu tüm kullanım, zarar şartı aranmaksızın MP’nin haklarının ve işu Kullanım Koşullarının ihlali anlamını taşıyacaktır.

-Kullanıcı, MP İzmir’in telif haklarını ihlal etmesi veya işbu Site Kullanım Koşullarına aykırı şekilde Site’yi kullanması halinde; MP İzmir'in ve 3.kişilerin kar kaybı dahil müspet ve menfi tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

- MP İzmir, Site sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir web sitesini ziyaret eden kişinin bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların Site Kullanıcı’sı hakkında bilgi toplayarak uygun içerik hazırlanması ve daha yaralı bir İçerik sağlanması konusunda yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

- Sitemizi her ziyaret ettiğinizde isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır.

- Site ile ilgili şikayet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi info@medicalparkizmir.com mail adresine iletebilirsiniz. Müşteri hizmetlerimize 444 44 84 ya da 0232 399 50 50 nolu tefondan ulaşarak destek alabilirsiniz.

-Hekimlerin meslek etiği ve bağlı olduğu mevzuata, http://www.ttb.org.tr adresi üzerinden ulaşmak imkanınız vardır.

- Site ya da Site ile ilgili bir uyuşmazlığın çıkması halinde, bu uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve uyuşmazlığa İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri bakacaktır.

MOBİL UYGULAMA

Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası


1. Medical Park Online Uygulamalarında üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü KULLANICI (“KULLANICI” ifadesi SİZ’i işaret etmektedir) tarafından kabul edilmiş sayılır.


2. MP İzmir Online Uygulamalarında yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile manevi hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Sentez Sağlık Hizmetleri AŞ'ye aittir. Bilgiler, MP İzmir'in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.


3. MP İzmir Online Uygulamalarında yer alan bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. MP İzmir'in değişiklik yaptığı hükümler, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.


4. MP İzmir tarafından, ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi gibi kişisel bilgiler sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. MP İzmir, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya online uygulamarda bulunan içeriğin kullanımından veya teknik sebeplerden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.


5. MP İzmir Online Uygulamalarına ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer mobil uygulamalara yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu mobil uygulamalardan herhangi birini ziyaret etmesi, indirmesi halinde bu mobil uygulamaların politika ve uygulamalarından, gizlilik prensiplerinden ve oluşabilecek 3. Şahıs zararlarından MP İzmir sorumlu değildir.


6. MP İzmir Online Uygulamalarında verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar.MP İzmir, kullanıcıya, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil online uygulamalarda yer alan içerik ve bilgilerle ilgili olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.


7. MP İzmir Online Uygulamalarının kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, MLP ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.


8. MP İzmir tarafından MP İzmir Online Uygulamaları içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyisim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılmak amacıyla MP İzmir tarafından kullanılacak olup hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. MP İzmir gizlilik kurallarının herhangi bir ziyaretçi tarafından ihlal edildiğini tespit ederse, herhangi bir bildirim ve onay yükümlülüğü olmaksızın dilediği tedbirleri alma yetkisine sahiptir. KULLANICILAR bu “Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası” ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılır.


9. KULLANICI’ya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. MP İzmir, Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini MP İzmir'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. MP İzmir, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak KULLANICI’lara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;


a. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,


b. Sağlık Bakanlığı'nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,


c. MP İzmir'in KULLANICILAR ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,


d. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
e. KULLANICILAR’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.


10. MP İzmir, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.