+90.232 399 50 50
> Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak.

> Tüm süreçlerimizi EFQM Mükemmellik Modeli, JCI (Joint Commision International), SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) na, ISO 10002 (Hasta Geribildirimleri Yönetim Sistemi), ve mevzuatlara uygun yönetiriz.

> Hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yasal mevzuatları ve uluslararası JCI akreditasyon standartları doğrultusunda gerçekleştiririz.
.
> “Geribildirim Sistemi”, “Güvenlik Raporlama”, “Kurumsal Performans Yönetimi” ve Yalın Hastane çalışmaları ile tıbbi ve idari süreçlerimizi sürekli geliştirerek hasta bakım ve memnuniyetini arttırırız.

> Tüm çalışanların katılımı ile hastanemizde oluşturduğumuz “Kalite ve Güven Kültürünün” devamlılığını sağlarız.

> Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olur, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışırız.
.
> Toplumun sağlık, eğitim ve çevre sorunlarına duyarlı davranır, destekleyici faaliyetlerde bulunur ve çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.

> Kaliteli hizmeti ulaşılabilir değerlerde sunarız.