+90.232 399 50 50

• Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak.

• Tüm süreçlerimizi EFQM Mükemmellik Modeli, JCI (Joint Commision International), SKS (Sağlıkta Kalite Standartları), ISO 10002 (Hasta Geribildirimleri Yönetim Sistemi) ve mevzuatlara uygun yönetiriz.

EFQM Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından geliştirilerek 1991 yılından bu yana dünyadaki itibarlı ve köklü kuruluşlarca uygulanan bir yönetim modelidir. Hastanemiz, yönetim modeli olarak benimsediği EFQM modeli ile bütüncül yaklaşım, topluma katkı, değer yaratma esasları ile sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefler. Bu süreçlerde hastanemiz, 2016 yılında EFQM Ege Bölgesi 5 yıldız, 2017 yılında EFQM Ege Bölgesi Büyük Ödülü, 2018 yılında EFQM ulusalda 5 yıldız ödüllerine layık görülmüştür.

Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 2003 yılından bu yana Sağlıkta Kalite Standartları’nı (SKS) geliştirmekte ve ulusal olarak her yıl ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarına değerlendirmelerde bulunmaktadır. Değerlerimizden olan hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti süreçlerimizde ulusal standartlarımız bize rehberlik etmekte ve her yıl denetimlerden başarı ile geçmekteyiz.

Değerlerimizden olan hasta memnuniyetini sağlayacak hizmeti, karşılamaya odaklanmak temel önceliğimizdir. Tüm paydaşlarımızda olduğu gibi, hasta ve yakınlarından gelen geri bildirimleri iyileşmemiz ve gelişmemiz için kullanmak üzere, ISO 10002 Memnuniyet Sistemi’ni rehber alarak aldık. Bu çalışmalarımız, 2017’den bu yana her yıl 193 ülkede faaliyet gösteren British Standards Institution (BSI) tarafından denetim ile belgelenmektedir.


Hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yasal mevzuatlar ve uluslararası JCI akreditasyon standartları doğrultusunda gerçekleştiririz.

• “Geribildirim Sistemi”, “Güvenlik Raporlama”, “Kurumsal Performans Yönetimi” ve Yalın Hastane çalışmaları ile tıbbi ve idari süreçlerimizi sürekli geliştirerek hasta bakım ve memnuniyetini arttırırız.

Tüm çalışanların katılımı ile hastanemizde oluşturduğumuz “Kalite ve Güven Kültürü” anlayışının devamlılığını sağlarız.

Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olur, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışırız.

Toplumun sağlık, eğitim ve çevre sorunlarına duyarlı davranır, destekleyici faaliyetlerde bulunur ve çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.

Kaliteli hizmeti ulaşılabilir değerlerde sunarız.