Kalite İyileşme ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma İlke ve Esasları
Kalite işimizin bir parçasıdır ,iyileşme ve gelişme kalite politikamızın esasıdır.
  • - Vizyonumuz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz süreçlerimizin temelinde yer alır.
  • - Strateji ve hedeflerle ilerleriz.
  • - Sürekli ölçer, izler, kıyaslama yaparız.
  • - Etkin, etkili, verimli çalışmayı çevik ve esnek şekilde yaparız.
  • - Fark yaratan değer katan çalışmalar yapmayı planlarız.
  • - Süreç yönetimlerimiz işbirliğine dayanır, takımımızın katkısı ve katılımıyla çalışırız.
  • - Her sürece aktif ve olumlu katılım sağlarız.
  • - Sürekli öğrenme modeli uygularız.
  • - Sürdürülebilir başarıya odaklı çalışırız.
Kalite Geliştirme ve İyileştirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı
Kalite Geliştirme ve İyileştirme Müdürü
Kalite Geliştirme ve İyileştirme Ekip Lideri

Endüstri Mühendisi
Kalite Geliştirme ve İyileştirme Yetkilisi