+90 232 399 50 50

JCI: JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

JCI, American Hospital Association, American College of Physicians, American College of Surgeon, American Dental Association ve American Medical Association isimli kuruluş ve derneklerin gözetiminde, tüm dünyadaki sağlık kurumlarını, bağımsız olarak denetleyen ve akredite eden bir kuruluştur. Her ne kadar, ilk kuruluş yıllarında (1951), ABD’ndeki sağlık hizmeti için kalite ve standartları belirleme amaçlı çalışmalarına başlamışsa da, zamanla uluslararası ölçekte bir akreditasyon veren evreye ulaşmıştır. Dünya’da son 50 yılda muazzam bir insan sirkülasyonu söz konusu olmuş, ulaşım alt yapısının ilerleyişi iletişim sektöründeki ivmelenme ile birlikte kitlesel ve mobil bir kültür yaratmıştır. 1970‘lerde turizm amaçlı yıllık gezen 70 milyonluk insan sayıları zamanla 1 milyarın üzerindeki rakamlara ulaşmıştır. Doğal olarak da, insanlar ülkelerinde almakta oldukları hizmet standartlarını gittikleri ülkelerde de aramışlar, bunun üzerine eklenen sağlık turizmi pastasındaki yıllık bazda 130 milyar dolara ulaşan rakamlar, ABD dışı hastanelerin belirlenen standartlara sahip olduklarını akredite edecekleri JCI gibi kuruluşlara ihtiyacı zorunlu kılmıştır.

Bugün gelinen noktada JCI, akreditasyon, danışma, yayın ve eğitim yolu ile, hasta bakım kalitesinin standartlarının yükseltilmesi noktasında hizmet veren uluslararası bir kuruluş olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Medical Park İzmir Hastanesi Ege Bölgesi'nin en büyük özel hastanesi olarak 17 Ekim 2011 yılında açılmıştır. İlk yılımızda Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu ve tüm Ülkedeki hastaneleri kapsayan kalite denetimlerinde en yüksek puanı alarak birinci olmuş, ikinci yılında da JCİ akreditasyonuna kavuşmuştur.

Hastane olarak JCI almaktaki amacımız, hastalarımıza uluslararası en üst kalitede sağlık hizmeti vermiş olduğumuzun saygın bir kuruluş tarafından onaylanması ve hastalara yüksek standartlarda sağlık bakımı sunduğumuzun akredite edilmesi ile toplumsal güvenin güçlendirilmesidir. Ayrıca, uluslararası sigorta ve kuruluşlarda farkındalığımızın arttırılması ile sağlık turizminin potansiyellerinden maksimum yararlanma stratejimizin de bir ön basamağını oluşturmaktayız.

Bu bakımdan Medical Park İzmir Hastanesi olarak, İzmir’den başlayan lokal yolculuğumuzun global ölçekteki performansı için, bir hedefi daha geride bırakmış olmanın mutluğunu yaşamaktayız.