JCI: JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

JCI, American Hospital Association, American College of Physicians, American College of Surgeon, American Dental Association ve American Medical Association isimli kuruluş ve derneklerin gözetiminde, tüm dünyadaki sağlık kurumlarını, bağımsız olarak denetleyen ve akredite eden bir kuruluştur. Her ne kadar, ilk kuruluş yıllarında (1951), ABD’ndeki sağlık hizmeti için kalite ve standartları belirleme amaçlı çalışmalarına başlamışsa da, zamanla uluslararası ölçekte bir akreditasyon veren evreye ulaşmıştır. Dünya’da son 50 yılda muazzam bir insan sirkülasyonu söz konusu olmuş, ulaşım alt yapısının ilerleyişi iletişim sektöründeki ivmelenme ile birlikte kitlesel ve mobil bir kültür yaratmıştır. 1970‘lerde turizm amaçlı yıllık gezen 70 milyonluk insan sayıları zamanla 1 milyarın üzerindeki rakamlara ulaşmıştır. Doğal olarak da, insanlar ülkelerinde almakta oldukları hizmet standartlarını gittikleri ülkelerde de aramışlar, bunun üzerine eklenen sağlık turizmi pastasındaki yıllık bazda 130 milyar dolara ulaşan rakamlar, ABD dışı hastanelerin belirlenen standartlara sahip olduklarını akredite edecekleri JCI gibi kuruluşlara ihtiyacı zorunlu kılmıştır.

Bugün gelinen noktada JCI, akreditasyon, danışma, yayın ve eğitim yolu ile, hasta bakım kalitesinin standartlarının yükseltilmesi noktasında hizmet veren uluslararası bir kuruluş olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Kurulduğumuz 2011 yılından bu yana “Kaliteli Sağlık Hizmeti” sunumunda referans olma vizyonu ile hizmet veren Hastanemiz hasta ve çalışan güvenliği ,hasta ve çalışan memnuniyetini en temel önceliği almıştır.Kalite ve hasta güvenliği konusunda uluslararası standartları rehber edinen kurumumuz bu alanda yaptığı çalışmaları Joint Commission International (JCI) ile taçlandırmıştır. Joint Commission International Akreditasyonu, en yüksek tanınırlığa sahip ,Uluslararası kabul gören ,sağlık hizmetlerinde hasta güvenliğini korumak amacıyla bin in üzerinde standart ile hastanenin her alanını, personel yetkinliklerini, teknik detayları denetleyen bir sistemdir. Bugün 100 üzerinde ülkede 1000’den fazla sağlık kurumunu akredite etmiştir. Hastanemiz 2014 yılında aldığı ilk JCI Akreditasyon belgesini 2020 Şubat ayında 3. Defa başarı ile almaya hak kazanmıştır.

Bu bakımdan İEÜ Medical Park Hastanesi olarak, İzmir’den başlayan lokal yolculuğumuzun global ölçekteki performansı için, bir hedefi daha geride bırakmış olmanın mutluğunu yaşamaktayız.