İnsana Saygı

İnsana saygı anlayışımız, bizi biz yapan ilkelerimizin başındadır. Hastalarımıza, çalışanlarımıza, işimize, paydaşlarımıza ve çevremize saygı çerçevesinde hizmet veririz.

Adalet ve Fırsat Eşitliği

Kurumumuz tüm paydaşlarına rengi, cinsiyeti, etnik kimliği, milliyeti, dini inançları ve diğer farklılıkları konusunda ayrım yapmadan, hakkaniyetli davranır.

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik

Kurumumuz tüm paydaşların kişisel verilerinin korunması konusunda gerekli tedbirleri alır, yasayla belirlenen süreler boyunca tutulan kayıtları arşivler ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yayılması, çoğaltılması gibi eylemlere karşı yasal prosedürleri takip eder.

Şeffaflık

Kurumumuz tüm faaliyet alanları ve iş süreçlerinde açıklık, hesap verilebilirlik ile şeffaflığa uygun davranır.

Bilimsellik

Bilimselliği esas alarak geçmişten gelen tecrübeyi çağdaş bilgi ile birleştirerek hizmete sunar.

Güven ve İtibar

Kurumumuz doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden taviz vermeden, açık iletişim yollarını takip ederek kurum itibarını korur.

Çıkar Çatışmasını Önlemek

Kurumumuz tüm paydaşlar ile ilişkilerini tarafsız ve adil bir şekilde yürütür, çalışanlar sahip olduğu unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisine, yakınlarına veya üçüncü kişilere haksız menfaat sağlamaz.

Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişim

Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla iletişimimizi; dürüstlük, ciddiyet ve güvenilirlik ilkelerine dayandırır. Doğru ve zamanında bilgi akışının sağlandığı bir iletişim politikası izler.

Ortak İş Kültürü

Süreçlerimizde etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızı takımın bir parçası olarak görür, değerlerimiz çerçevesinde sağlam temelli ilişkiler kurarız.

Bilgilendirme

Her türlü bilgiyi doğru yerlere, doğru kişilere, doğru zamanda, mevzuata uygun olarak şeffaf, açık ve anlaşılır bir biçimde aktarırız.

Özerklik

Kurumumuz tüm paydaşlar ile stratejik hedefleri ve amaçları doğrultusunda inisiyatif alır.

Topluma Katkı

Kurumumuzda toplumun değişen beklentilerine yanıt vermek ve çözümün bir parçası olmak için sivil toplum kuruluşlarını da dahil ederek sosyal sorumluluk projeleri üretiriz. Bu projelere çalışanlarımızın gönüllülük esasıyla katılmalarını teşvik ederiz.

Sosyal Medya Kullanımı

Kurumumuzda sosyal medya araçlarını kullanırken sorumlu, dürüst, etik ve profesyonel bir duruş sergileriz. Kurum imajımızı zedeleyecek herhangi bir paylaşımda bulunmaz, üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurumumuzda çalışan güvenliği birincil hedefler arasında yer almakta olup çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri alır ve çalışanlara eğitim veririz. Çalışanlarımız da iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine, kurallarına ve ilgili mevzuata uygun hareket eder.

Yasalara Uygunluk

Kurumumuz faaliyetini sürdürürken tüm kanun, yönetmelik, tebliğ gibi düzenlemelere, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun davranır, yasal değişiklikleri takip ederek uygular.

Kurumsal Temsiliyet

Kurumumuz nezaket ve saygıyı temel ilke olarak benimser. Tüm çalışanlarımız; dış görünümüne özen gösterir, iletişim araçları ve beden dilini kullanırken kurum itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.

Sağlıklı Yaşam

Kurumumuz sağlıklı yaşamın her şeyin başı olduğunu bilir. Süreçlerimizi, kaliteli bir yaşam inancıyla sağlığımızın sürdürülmesi ve hastalıkların önlenmesi için kurgularız.

ETİK İLKELERİMİZ

İnsana Saygı

İnsana saygı anlayışımız, bizi biz yapan ilkelerimizin başındadır. Hastalarımıza, çalışanlarımıza, işimize, paydaşlarımıza ve çevremize saygı çerçevesinde hizmet veririz.

Adalet ve Fırsat Eşitliği

Kurumumuz tüm paydaşlarına rengi, cinsiyeti, etnik kimliği, milliyeti, dini inançları ve diğer farklılıkları konusunda ayrım yapmadan, hakkaniyetli davranır.

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik

Kurumumuz tüm paydaşların kişisel verilerinin korunması konusunda gerekli tedbirleri alır, yasayla belirlenen süreler boyunca tutulan kayıtları arşivler ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yayılması, çoğaltılması gibi eylemlere karşı yasal prosedürleri takip eder.

Şeffaflık

Kurumumuz tüm faaliyet alanları ve iş süreçlerinde açıklık, hesap verilebilirlik ile şeffaflığa uygun davranır.

Bilimsellik

Bilimselliği esas alarak geçmişten gelen tecrübeyi çağdaş bilgi ile birleştirerek hizmete sunar.

Güven ve İtibar

Kurumumuz doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden taviz vermeden, açık iletişim yollarını takip ederek kurum itibarını korur.

Çıkar Çatışmasını Önlemek

Kurumumuz tüm paydaşlar ile ilişkilerini tarafsız ve adil bir şekilde yürütür, çalışanlar sahip olduğu unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisine, yakınlarına veya üçüncü kişilere haksız menfaat sağlamaz.

Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişim

Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla iletişimimizi; dürüstlük, ciddiyet ve güvenilirlik ilkelerine dayandırır. Doğru ve zamanında bilgi akışının sağlandığı bir iletişim politikası izler.

Ortak İş Kültürü

Süreçlerimizde etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızı takımın bir parçası olarak görür, değerlerimiz çerçevesinde sağlam temelli ilişkiler kurarız.

Bilgilendirme

Her türlü bilgiyi doğru yerlere, doğru kişilere, doğru zamanda, mevzuata uygun olarak şeffaf, açık ve anlaşılır bir biçimde aktarırız.

Özerklik

Kurumumuz tüm paydaşlar ile stratejik hedefleri ve amaçları doğrultusunda inisiyatif alır.

Topluma Katkı

Kurumumuzda toplumun değişen beklentilerine yanıt vermek ve çözümün bir parçası olmak için sivil toplum kuruluşlarını da dahil ederek sosyal sorumluluk projeleri üretiriz. Bu projelere çalışanlarımızın gönüllülük esasıyla katılmalarını teşvik ederiz.

Sosyal Medya Kullanımı

Kurumumuzda sosyal medya araçlarını kullanırken sorumlu, dürüst, etik ve profesyonel bir duruş sergileriz. Kurum imajımızı zedeleyecek herhangi bir paylaşımda bulunmaz, üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına saygı gösteririz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurumumuzda çalışan güvenliği birincil hedefler arasında yer almakta olup çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri alır ve çalışanlara eğitim veririz. Çalışanlarımız da iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine, kurallarına ve ilgili mevzuata uygun hareket eder.

Yasalara Uygunluk

Kurumumuz faaliyetini sürdürürken tüm kanun, yönetmelik, tebliğ gibi düzenlemelere, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun davranır, yasal değişiklikleri takip ederek uygular.

Kurumsal Temsiliyet

Kurumumuz nezaket ve saygıyı temel ilke olarak benimser. Tüm çalışanlarımız; dış görünümüne özen gösterir, iletişim araçları ve beden dilini kullanırken kurum itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.

Sağlıklı Yaşam

Kurumumuz sağlıklı yaşamın her şeyin başı olduğunu bilir. Süreçlerimizi, kaliteli bir yaşam inancıyla sağlığımızın sürdürülmesi ve hastalıkların önlenmesi için kurgularız.