ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 • Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi vizyon, değer ve ilkelerimiz esasında sürdürülebilirlik bilinci ile enerji yönetimimizi planlar ve uygularız.

 • Enerji amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirilmek için gerekli bilgi ve kaynakları sağlarız.

 • Enerji yönetim planımızı, enerji yönetim standartları ile uyumlu, sürekli iyileştirme ve geliştirme üzerine kurgularız.

 • Enerji yönetimimiz tüm seviyelerde stratejik planlama, ölçümleme, projelendirme, uygulama, denetleme ve operasyonel kontroller üzerine kurgularız.

 • Çalışanlarımıza çevreye saygı bilinci ve duyarlılığı kazandırmak ve enerji kaynaklarının etkili kullanımını sağlamak için eğitimler düzenleriz.

 • Enerji performansının iyileşmesi için, verimlilik sağlayan ürünler, hizmetler ve teknolojiler satın alma alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları destekleriz.

 • Enerji ile ilgili uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara uyarız.

 • Enerji politikamıza uyum sağlayarak çalışan paydaşlar seçeriz.

 • Enerji verimliliği projeleri geliştirir ve bu projeleri sistemleri sürekli iyileştirme üzere kurgularız.

 • Enerji tüketim planlamalarımızı hasta ve çalışan güvenliğinden taviz vermeden planlar ve uygularız.

 • Atık yönetim süreçlerimizde enerji yönetim sistemimize uyumu ön planda tutarız.

 • Süreçlerin optimizasyonu, kaliteli ve yeteri kadar enerji kullanımı için sürekli ölçer, takip eder, raporlamalarımızı izleriz.

 • Ürün kalitesinden, güvenlikten vazgeçmeden, hizmeti ve üretimi azaltmadan enerji verimliliğini sağlayacak faaliyetler planlarız.