Yusuf Ziya Kaya
Op. Dr. Yusuf Ziya Kaya
Göz Hastalıkları
YusufZiya.Kaya@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Genel oftalmoloji.

Glokom

Katarakt

Nörooftalmoloji.

Optik refraksiyon ve rehabilitasyon.

Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık.

Tıbbi retina.

Bilimsel Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1.Kayıkçıoğlu OR, Emre S, Kaya Z. Trabeculectomy combined with deep sclerectomy and scleral flap suture tension adjustment under an anterior chamber maintainer: a new modification of trabeculectomy. Int Ophthalmol. 2010;30:271-7.

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

KAYA YZ. Uveal Sistem. Editör Yüce B. Emre S. Tanıdan Tedaviye Oftalmoloji (Çeviri). Palme Yayınevi 2018. ISBN 9786053558804

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Başer EF, Eser E, Toprak B, Kaya Z, Güler C. Santral kornea kalınlığının ultrasonik pakimetre ile ölçümlerinde tekrarlanabilirlik. Glo-Kat 2007;2:35-8.

2. Kayıkçıoğlu Ö, Kaya YZ.Retrobulber anestezik madde enjeksiyonunun oluşturduğu proptozisin hertel ekzoftalmometre ile incelenmesi. Glo-Kat 2007;2:89-92.

3. Kayıkçıoğlu Ö, Kaya YZ. Antiglokomatöz ilaç başlanmış hastaların tanı ve tedavilerinin tekrar değerlendirilmesi. Glo-Kat 2009;4:57-60.

4. Kayıkçıoğlu ÖR, Emre S, Kaya YZ, Başer EF. İleri glokomlu yüksek göz içi basınçlı hastalarımızda dorzolamid-timolol ve latanoprost kombinasyonu ile tedavi sonuçlarımız. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19:20-4.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Eser E, Başer EF, Toprak B, Kaya Z, Güler C.Santral kornea kalınlığının pakimetrik ölçümlerde tutarlılık. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Pos-KO-022, Antalya 2005.

2. Kaya YZ, Kayıkçıoğlu Ö, Toprak B, Başer E, Tuncel B, Güler C. Küçük pupilla için iris retraktörleri kullanımının ekstrakapsüler katarakt operasyonlarında karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Pos-KA&RC-090, Antalya 2005.

3. Kaya YZ, Kayıkçıoğlu Ö, Toprak B, Tuncel B, Güler C. Retrobulber anestezik madde enjeksiyonunun oluşturduğu proptozisin hertel ekzoftalmometre ile incelenmesi. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Pos-KA&RC-088, Antalya 2005. (Makale olarak daha sonra yayınlanmıştır.)

4. Kaya YZ, Kayıkçıoğlu Ö, Başer E, Demiray B. Glokomlu hastaların göz damlası damlatma becerileri. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, P-GL-004, Antalya 2006.

5. Kaya YZ, Kayıkçıoğlu Ö, Başer E.Primer açık açılı glokom tanısı almış hastakarın uzun dönem ilaçsız izlem sonuçları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SÖZ-GL-2-9, Antalya 2007.

6. Kaya YZ, Kayıkçıoğlu Ö. Ön kamara koruyucusu altında, derin sklerektomi ile kombine edilmiş trabekülektomi sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-1-GL-87, Antalya 2007.

7. Alan Üçer B, Kaya YZ, Kayıkçıoğlu ÖR. Ön kamara koruyucu altında mikroinsizyonel fakoemulsifikasyon uygulaması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-3-KRC-45, Antalya 2007.

8. Başer EF, Kaya Z, Mayalı H. Oküler hipertansiyon ve açık açılı glokomda selektif laser trabeküloplasti. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-1-GL-64, Antalya 2007.

9. Üçer B, Mayalı H, Kaya YZ, Kayıkçıoğlu ÖR. Panretinal fotokoagulasyona dirençli proliferatif diabetik retinopatili olgularda indirek lazer fotokoagulasyon uygulamaları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-2-TR-8, Antalya 2008.

10. Üçer B, Mayalı H, Kaya YZ, Kayıkçıoğlu ÖR. Makula ödemi tedavisinde subtenon steroid uygulamaları. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-2-TR-10, Antalya 2008.

11. Mayalı H, Kaya YZ, Üçer B, Kayıkçıoğlu Ö. Panretinal lazer fotokoagulasyon sonrası optik sinirde ortaya çıkan değişikliklerin Heidelberg retinal tomografi (HRT-II) ile değerlendirilmesi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, POS-4-TR-12, Antalya 2008.

Diğer yayınlar:

1. Mayalı H, Kaya YZ, Kayıkçıoğlu Ö. Makulağ. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Fotoğraf sunumu TR-8, Antalya 2008.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Türk Tabipleri Birliği.

2. Türk Oftalmoloji Derneği.