Vagif Samadli
Uzm. Dr. Vagif Samadli
Çocuk Sağlığı / Hastalıkları
vagif.samadli@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

2008 – 2014 Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi

Uzmanlık

2014 – 2016 Azerbaycan Akciğer Eğitim Araştırma hastanesi, Göğüs hastalıkları – Uzmanlık Eğitmi

2016 – 2020 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Uzmanlık Eğitimi

Tıbbi İlgi Alanları

 • Yenidoğan yoğun bakım
 • Sağlıklı çocuk takibi
 • Yenidoğan takibi
 • Aşı takibi
 • Ateşli hastalıklar
 • Büyüme geriliği
 • Akciğer hastalıkları
 • Üriner sistem hastalıkları


Sağlıklı çocuk izlemi; bebek, çocuk ve ergenlere yönelik düzenli sağlık kontrollerini içeren, uzun süreli bir izlemdir. Hekim, aile, hemşire ya da yardımcı sağlık personeli işbirliği içinde yürütülmeli, çocuk içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre ile birlikte değerlendirilmelidir. Türkiyede çocuklar

 • Doğduktan hemen sonra
 • Doğumdan sonraki ilk hafta içinde
 • 1. Ayda
 • 2. Ayda
 • 4. Ayda
 • 6. 9. 12. 15. 18. Aylarda (3 ayda 1)
 • 2 yaş, 2 ½ yaş (30. ay) ve 3 yaşında (6 ayda 1)
 • 3 yaşından sonra yılda 1 çocuk hekimi tarafından değerlendirilir.

Sağlıklı çocuk izleminde aşağıdakiler değerlendirilmektedir.

 • Beslenme:
 • Büyüme ve gelişme:
 • Sosyal gelişme:
 • Aşılama:
 • Taramalar:
  • Metabolik hastalıklar
  • Gelişimsel kalça displazisi (kalça çıkıklığı)
  • Doğuştan kalp hastalıkları
  • Görme
  • İşitme
  • Anemi (kansızlık)
  • Kan basıncı ölçümü
  • Hiperlipidemi
  • Taramaları mümkün olan diğer hastalıklar

Üye Olduğu Dernekler

 • İzmir Tabip Odası Üyesi

Makaleleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Yesim Aydinok, Vagif Samadli, Nihal Karadas, Hamiyet Ozdemir, Deniz Karapinar, Banu Yurekli; Is Normal Growth and Development Achieved By Current Management Approaches to Thalassemia Major in the New Era?. Blood 2020; 136 (Supplement 1): 23–24.

Kurs, Sertifika ve Ödüller

Kurs ve Sertifikalar

 1. Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, 26-28 Aralık 2018
 2. Temel Mekanik Ventilasyon Kursu, Türk Neonatoloji Derneği, 3-7 Nisan 2019
 3. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Ege Pediatri Kongresi, 17 Aralık 2019
 4. Aşılamada Pratik Yaklaşımlar Kursu, Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 28 Şubat 2020
 5. ‘’Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi’’ Uygulayıcı Eğitimi, 4-7 Mart 2020
 6. Oyun Terapisi Sertifikası, Başkent Üniversitesi, 27 Nisan -23 Mayıs 2020
 7. Doğumdan Taburculuğa Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı (Adda) Bebek Yönetimi Kursu, 10 Aralık 2020

Ödüller

1. Sözel Bildiri 2. lik Ödülü: ‘’Santral Sinir sistemi Tutulumlu Langerhans Hücreli Histiositoz’lu Olgularda IVIG Kullanımı ve Sonuçları’’, Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 2018

2. Olgu Sunumu Ödülü: ‘’Multipl Kardiyak Rabdomiyomlu Yenidoğanlarda Düşük Doz Sirolimus Tedavisi’’, Ulusal Neonatoloji Kongresi 2019