+90 232 399 50 50
Uğur Küpeli
Uzm. Dr. Uğur Küpeli
Anestezi / Reanimasyon
ugur.kupeli@medicalpark.com.tr
5548711037

Tıp Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi

Tıbbi İlgi Alanları

Bilimsel Yayınları

1. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008;36:373-376

Pediyatrik Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sırasında Gelişen Venöz Hava Embolisi
Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İzmir sunumda; Pediatrik olguda, canlı vericiden karaciğer transplantasyonunun diseksiyon döneminde gelişen ve kardiyak kompresyonlarla birlikte vazokonsriktör ilaç tedavisi ve hızlı volüm replasmanı gerektiren hava embolisinin tanınması ve tedavisi tartışılmaktadır.1. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008;36:373-376

Pediyatrik Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sırasında Gelişen Venöz Hava Embolisi
Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İzmir sunumda; Pediatrik olguda, canlı vericiden karaciğer transplantasyonunun diseksiyon döneminde gelişen ve kardiyak kompresyonlarla birlikte vazokonsriktör ilaç tedavisi ve hızlı volüm replasmanı gerektiren hava embolisinin tanınması ve tedavisi tartışılmaktadır.