Tijen Paslıoğlu
Uzm. Dr. Tijen Paslıoğlu
Anestezi / Reanimasyon
tijen.paslioglu@medicalpark.com.tr
02323995050

Tıp Eğitimi

2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

2009 Uludağ Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Bilimsel Yayınları

The effects of colloid pre-loading on thromboelastography prio to ceasarean delivery;hydroxyethyl starch 130/0.4 versus succinylated gelatine.

Turker G,et al. Among authors: yilmazlar t.

J İnt Med Res .2011 PMID.21672316 clinical trial

Üye Olduğu Dernekler

İzmir Tabip Odası

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Kurs ve Sertifikalar

-2003 Bursa Valiliği Sağlık Müd. ' Birinci Basamakta Ruh Sağlığı ve Eğitimi'

-2005 UÜTF 'Enteral ve parenteral beslenme kursu'

-2006 UÜTF 'Travmalı hastaya yaklaşım'

-2006 UÜTF 'Temel ve ileri yaşam desteği kursu'

-2008 UÜTF 'Neonatal resüsitasyon kursu'

-2009 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yeterlilik Kurulu (TARB)

'Anestezi makinesi ve solunum devreleri' kursu

-2009 UÜTF 'Temel ve ileri yaşam desteği ' kursu

-2009 UÜTF 'Enteral ve parenteral beslenme'

-2009 UÜTF 'Klinik laboratuvar ilişkileri'

-2012 Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi 'Kompozit

doku nakilleri sempozyumu,cerrahi ,anestezi ve yoğun bakım yönetimi' kursu