Sinan Bilgin
Doç. Dr. Sinan Bilgin
Göz Hastalıkları
sinan.bilgin@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

2001-2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

2007-20011 Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

Tıbbi İlgi Alanları

Katarakt cerrahisi

Sarı nokta hastalıkları

Retina cerrahisi

Dekolman cerrahisi

Göz içi kanamaların cerrahi tedavisi

Göz kapak hastalıklarının cerrahisi

Şaşılık cerrahisi

Lazer tedavileri

Göz içi iğne tedavileri

Bilimsel Yayınları

 1. Bilgin S. The evaluation of retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex thickness in adult offspring of primary open angle glaucoma. Journal of Glaucoma. June 2020, Issue 6. p

 2. , Kayikcioglu O. Chandelier Retroillumination assisted cataract surgery during vitrectomy. Eye (2016) 00, 1–3. doi:10.1038/eye.2016.112Bilgin S
 3. Bilgin S, Kayikcioglu O, Can B, Taneli F. Solution for Dead Space Problem in Ranibizumab Syringe System. An International Journal 2015;3: 40-42.
 4. Bilgin S, Kayikcioglu O, Erakgun T, and Kayikcioglu M. Assessment Of Smooth Muscle Cell And Endothelıal Functıons In Branch Retınal Veın Occlusıon. 2020;9(3):1716-1724.
 5. Bilgin S, Kayikcioglu O. Removal of extruded Ex-press miniature glaucoma device in a case with Ahmed glaucoma valve: a case report. Int J Ophthalmol Clin Res 2016; 3(1):1-2
 6. Bilgin S, Kayikcioglu O. Anterior Location Of Intravitreal Dexamethasone Implant Due To Kyphosis In A Patient With Anchlosing Spondylitis. International Journal of Current Research 2015; 7: 12918-12920.
 7. Sinan B, Ercüment Ç, Eyup K and Toyran S. Relationship between Carotid Artery Intima-Media Thickness and Choroidal, and Ganglion Cell- Inner Plexiform Layer Thickness.JOJ Ophthal. 2017; 4(3): 555637. JOJ Ophthal. DOI: 19080/JOJO.2017.04.555637
 8. Kayıkcıoglu O, Bilgin S, Uyar M. Review on the Eyedrop Self-Instillation Techniques and Factors Affecting These Techniques in Glaucoma Patients. Scientifica 2016; http://dx.doi.org/10.1155/2016/9183272
 9. Kayikcioglu O, Bilgin S, Seymenoglu G, Deveci A. State and Trait Anxiety Scores of Patients Receiving Intravitreal Injections. Biomedicine Hub. 2017; 2 (2): 1-5
 10. Intraoperative corneal incision evaluation with Trypan blue technique. Int J Ophthalmol Clin Res 2016;3(2): 1-2.. , Ulusoy M.Bilgin S Kayikcioglu O, 11.
 11. DOI:10.23937/2378-346X/1410050
 12. Cavdar E, Ozkaya A, Ozkaya H, Bilgin S, Gultekin O, Babayigit M. The Relationship of HLA-B27 and HLA-B51 on Non-Behcet Uveitis. An International Journal 2015; 3(1): 1-8
 13. Baser G, Karahan E, Bilgin S, Unsal U. Evaluation of the effect of daily activities on intraocular pressure in healthy people: is the 20 mmHg border safe? Int Ophthalmol. 2017 Aug 7. doi: 10.1007/s10792-017-0684-2. [Epub ahead of print]
 14. Baser G, Uyar M, Topaloglu AS, Un ES, Yildirim SY, Bilgin S. Long-term Evaluation of Laser Retinopexy in Retinal Breaks: A Review and the Importance of Lifetime Follow-up. Nigerian Journal of Ophthalmology 2014;22(1): 30-33.
 15. Baser G, Karahan E, Bilgin S. Evaluation of the diurnal intraocular pressure fluctuations and blood pressure under dehydration due to fasting. J Fasting Health. 2016;4(4):124-129
 16. Toyran S, Bilgin S, Akay F. Retinoschisis in Congenital Hypopituitarism with Short Stature: A new Clinic Entity? British Journal of Medicine & Medical Research.2016;17(1):1-4.
Ulusal yayınlar
 1. Bilgin S, İlker SS, Çavdar E, Türker İ. Subklinik Multiple Skleroz Hastalarının Desen Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Testi ile Değerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 83-87.
 2. Bilgin S, İlker SS, Türker İ, Kılıç Ş. Septo-Optik Displazi: Olgu Sunumu. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 149-151.
 3. Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Primer Açık Açılı Glokomda Goldmann Aplanasyon Tonometresi, Dinamik Kontur Tonometre ve Oküler Cevap Analizörü Sonuçlarının Karşılaştırılması. Glo-Kat 2015;10(1): 37-41.
 4. Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Klasik Retina Dekolman Cerrahisi ve Pars Plana Vitrektomi Kombine Edilen Hastada Gelişen Konjonktival Granülom. Ret-Vit 2015;23(3): 262-264.
 5. Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö, Başer E. Göz içi basıncı yüksek glokom hastalarında başlangıç tedavisi olarak latanoprost ve dorzolamid/timolol fiks kombinasyon etkinliğinin değerlendirilmesi. JCEI 2014; 5: 604-607.
 6. Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ret-Vit. 2016; 24(1):41-44
 7. Bilgin S, Türker İ, İlker SS, Ballı MF, Kılıç Ş. Surgical Outcomes of Loop Recession in Large Angle Strabismus. Arch Med Invest 2017;2(1): 5-7
 8. Bilgin S, Tuncer İ, Toyran S. Bağlı Makula Dejenerasansı için Tavşanlarda Oluşturulan Fototoksik Retinopati Modelinde Antioksidan Vitamin ve Mineral Tedavisinin Etkileri. MN oftalmoloji (Kabul, kayıt no:O2020-003)
 9. Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Subfoveal Perflorokarbon. Ret-Vit 2014;22(4) : 55-58.
 10. Kayıkçığlu Ö, Bilgin S. Ön kamara koruyucu altında modifiye derin skleral trabekülektomi cerrahisi sonuçlarımız. JCEI. 2014; 5: 544-547.
 11. Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Skleral Çökertme. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2016;9(2):26-32
 12. Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. İdiyopatik ve sekonder epiretinal membranların tedavisinde cerrahi sonuçlarımızla birlikte, görme keskinliği ve merkezi maküla kalınlığı ilişkisinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2018;27(2):108-
 13. Toyran S. Akay F. Uyar M. Bilgin S. Karahan E. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Viskoelastik Madde veya İrrigasyon Vasıtasıyla Yapılan İntraoküler Lens İmplantasyonunun Postoperatif Göz içi Basınçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2016; 23(4):210-213
 14. Toyran S, Bilgin S, Karahan E, Uyar M, Akay F. Primer Açık Açılı Glokomda Görme Alanı ve Yüksek Çözünürlüklü Optik Koherens Tomografinin karşılaştırılması. Glo-Kat 2017;12(1):26-31.
 15. Yılmaz O, Çavdar E, Bilgin S. Hipertansif Hastada Spontan Subkonjonktival Serohemorajik Kist Gelişimi. MN Oftalmoloji 2016; 23(1):50-51
 16. Karahan E, Kartı Ö, Bilgin S, Kaynak S. Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisinde Pars Plana Vitrektomiye Skleral Çökertme Eklenen Ve Eklenmeyen Hastaların Sonuçlarının Karşılaştırması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2017;26(1):32-36
 17. Kayıkçıoğlu Ö, Şahin B, Emre S, Bilgin S. Transskleral Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Sonrası Silier Cisim Kalınlığının Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2016; 11(1): 44-47.

Üye Olduğu Dernekler

Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği Genç oftalmologlar Grubu