Selim Serter
Prof. Dr. Selim Serter
Radyoloji
selim.serter@medicalpark.com.tr
+905548711195

Tıp Eğitimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Radyoloji (Nonvasküler Ağırlıklı)
Abdomen Radyolojisi

Bilimsel Yayınları

1. Serter S, Gümüş B, Ünlü M, Tunçyürak Ö, Tarhan S, Ayyıldız V, Pabuşçu Y. The prevelance of testicular microlithiasis in an asymptomatic population. Scandinavian Journal of urology and nephrology Scand J Urol Nephrol. 2006;40(3):212-4.(SCI)

2.Serter S, Oran I, Parıldar M, Memis A. Fibromuscular dysplasia-related renal artery stenosis associated with aneurysm: succesive endovascular therapy. Cardiovasc Intervent Radiol. 2007 Mar-Apr;30(2): 298-9 (SCI expanded)

3.Unlu M, Orguc S, Serter S, Pekindil G, Pabuscu Y. Anatomic and hemodynemic evaluation of renal venous flow in varicocele formation using color Doppler sonography with emphasis on renal vein entrapment syndrome. Scand. J Urol Nephrol. 2007;41(1):42-6.(SCI)

4.Serter S, Orguc S, Gumus B, Ayyildiz V, Pabuscu Y. Doppler sonographic findings in testicular microlithiasis Int Braz J Urol. 2008 Jul-Aug; 34(4):477-82; discussion 482 ( Pub Med/ Medline)

5.Serter S, Gunhan K, Can F, Pabuscu Y. Transformation of the maxillary bone in adults with nasal polyposis: a CT morphometric. Diagn Interv. Radiol. 2010; 16:122-124 (SCI expanded)

6.Serter S, Ceylan C, Tuncyürek O, Orguc S, Pabuscu Y. Sonographic evaluation of spleen size and prevalence of accessory spleen in a healthy men Turkish population. Turk J Hematol 2010; 27: 25-28 (SCI expanded)

7.Serter S, Yılmaz G, Pekindil G. Effect of splenomegaly on renal resistive index: Doppler Ultrasonography study. Int J Nephrol Urol 2010; 2(2): 368-372

8.Serter S, Sekuri C, Göktan C, Utuk O. High resolution computarized tomography findings in patients of pulmonary arterial hypertension due to cardiac diseases. . Journal of Cardiac Resaerch 2008;11: December (2) 212-

9.Serter S, Hallaç N, Coşkun T, Ayhan S, Pekindil G. Akut mesenter iskemi tanısında rutin ve dinamik bifazik abdominal BT incelemelerin etkinliği ve karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi 2009 Cilt 16; 2: 59-68

10.Serter S, Yılmaz G, Güvenal T, A.R Kandiloğlu, Pekindil G. Jinekolojik patolojilerin karakterizasyonunda dinamik MRG tetkiki-sayısal çıkarma programı kullanımının tanısal etkinliği. Cumhuriyet Tıp Derg. 2010 32; 54-60

Üye Olduğu Dernekler

Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
ESR: European Society of Radiology
CIRSE: Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
ARRS: American Roentgen Ray Society