Şafak Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Şafak Öztürk
Genel Cerrahi
safak.ozturk@medicalpark.com.tr
+905548710961

Tıp Eğitimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları ve Cerrahisi
Pankreas Hastalıkları ve Cerrahisi
Özofagus ve Mide Hastalıkları ve Cerrahisi
Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahis
Meme Hastalıkları ve Cerrahis
İleri Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi
Obezite Cerrahisi

Bilimsel Yayınları

Türk Cerrahi Derneği
Türk Tabipler Birliği
İzmir Tabip Odası