+90.232 399 50 50
Pınar Alarslan
Uzm. Dr. Pınar Alarslan
Endokrinoloji ve Metabolizma
Pinar.Alarslan@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlığı

Celal Bayar Üniversitesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlığı

Bilimsel Yayınları

1- Glucagonoma: A Case Report . Pınar ALARSLAN , Ahmet YILDIRIM, Gülten SOP. Ege Tıp Dergisi 41 (4): 247 - 249, 2002
2- Hemodiyaliz Programında Olan KBY li Olgularda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Değerlendirirlmesi. Pınar ALARSLAN , Ahmet YILDIRIM .G.SOP. Ege Tıp Dergisi 48 (2): 155 - 159, 2003
Tip 1 ve Tip 2 DM Olgularda IL-2 Düzeylerinin Biokimya Otoantikor ve Mikroalbuminüri ile Karşılaştırılması. E Özen ,P Alarslan ,G SOP .. Medical Journal Of İzmir Hospital 2001 (4)123 -126
4- Alpha reductase Type2 Defiency .Z Hekimsoy,P.Alarslan,D.Öz. 15. ICE/ECE 2012 vol 29 .MAY 2012
5- Tip 2 Diabetik Erkeklerde Osteoporoz. D Özkan,M Akıncılar,P Alarslan .38 Diabet Kongresi Poster Sunumu
6- Hypothyrodism Prevalance and Blood Lipid Level ın Obese Patients.D Özkan, P Alarslan GSop. Endocrine Practise 0ctober 2001 .79-81
7- Esansiyel Hipertansiyonlu Olgularda Kan Leptin Düzeyleri.,E Koçoğlu,P.Alarslan G Sop.Medical Journal Of İzmir Hospital 2002 73-106.
Vasculitis And Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibodies Associated With PTU Therapy.D Özkan,P Alarslan G SOP. Medical Journal Of İzmir Hospital 2002 - 73-106.
Diagnostic Effiency Of Troponin In The Diagnostic Of Acute Myocardial Infaction.Ş Bolat ,P Alarslan G Sop. Medical Journal Of İzmir Hospital 2002(2) 41-44.
Osteoporosis At Type 2 Diabetic Males,D Özkan,P.Alarslan G Sop. Medical Journal Of İzmir Hospital 2003 (2)41-43,2003
11- Hypothrodism Prevalance And Blood Lipid Levels In Obese Patients. P.Alarslan D.Özkan G.Sop Medical Journal Of İzmir Hospital 2001 (4)123 -126.
12- Evaluatıon Of Eye Results in Acromegaly. Endocrine Practise P Alarslan O Hatipoğlu ,Z.Hekimsoy 2015, 86-88.
13.The antiinflammatory protein kallistatin is associated with carotid intima media thickness in women with polycystic ovary syndrome.Çalan M.Alarslan P et all. Endocrinologica J.2017
14.Relationship between MPVand paraoxonase-1 activity,brachial artery diameter and IMT in patients with diabetes mellitus.P Karakaya,Y Okuturlar,M Mert.P Alarslan Journal of Endocrinology Metabolism and Diabetes of SA 2016 21:3,40-46

Üye Olduğu Dernekler

Türkiye İç Hastalıkları Derneği
Türk Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Derneği Osteoporoz Çalışma Grubu
Türk Nefroloji Derneği