Nurşen Borand
Uzm. Dr. Nurşen Borand
Nöroloji
Nursen.Borand@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Celal BayarÜniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

EMG Eğitimi-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 2008-2009

Uyku-EEG Eğitimi-Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 2011-2012

Tıbbi İlgi Alanları

Serebrovasküler Hastalıklar
Baş ağrıları
Demans
EMG-EEG
Epilepsi
Parkinson Hastalığı ve diğer hareket bozuklukları
Vertigo
Nöropsikiyatrik hastalıklar

Bilimsel Yayınları

1) AKREP SOKMASI VE İMMUN SERUM-TETANUS AŞISI UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN BİR AKUT SENSORİ-MOTOR POLİNÖROPATİ OLGUSU , Nurşen KÖMÜRCÜLÜ , Ebru BAKAR , Hatice MAVİOĞLU, Ege Journal of MedicineArchiveVolume 46, Issue 1 , Year 2007, Volume 46, Issue 1, Pages 41 - 43 2007-03-01
2)HUNTINGTON HASTALIĞI: İKİ OLGU , Nurşen KÖMÜRCÜLÜ , Aysun İNCE, Ebru BAKAR , Hikmet YILMAZ, İnanç KARAPOLAT , Deniz SELÇUKİ, Ege Journal of MedicineArchiveVolume 45, Issue 2 , Year 2006, Volume 45, Issue 2, Pages 139 - 143 2006-06-01
3)NADİR GÖRÜLEN BİR GENÇ DİSTONİ NEDENİ: ERİŞKİN
BAŞLANGIÇLI METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ (OLGU SUNUMU) , Deniz Selçuki , Ebru Ergin Bakar , Nurşen Kömürcülü , Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 45-48
4) FAMİLYAL HEMİPLEJİK MİGREN (OLGU SUNUMU), Ayşin Kısabay, Nurşen Borand, Deniz SELÇUKİ , Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016 Yılı 3. Cildi 1. Sayısı
5)BİR VAKA ÜZERİNDEN ALKOLE BAĞLI DEMANSIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ , Aslıhan Eslek, Ayşe Kökez, Didem Sülücüoğlu, Nevriye Özşahin, Nurşen Kömürcülü Borand , CURRENT ADDICTION RESEARCH , Güncel Bağımlılık Araştırmaları 90 / 2017, Vol:1, Supp:1

Üye Olduğu Dernekler

Türk Nöroloji Derneği

Türk Tabipler Odası