+90.232 399 50 50
Mustafa Uslu
Op. Dr. Mustafa Uslu
Kulak / Burun / Boğaz
mustafa.uslu@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Hastalıkları

Tıbbi İlgi Alanları

Burun estetiği, Yüz ve boyun cildi kanserleri, Yüz estetiği, Yüz cildi kaybına bağlı bozukluklar, Sinüs hastalıkları ve endoskopik cerrahisi, Sinüs kanserleri ve cerrahisi, Alerjik burun hastalıkları, Alerjik olmayan burun hastalıkları, İltihabi burun hastalıkları, Sistemik hastalıkların burun, geniz, boğaz, gırtlak, yutak ve boyun tutulumları, Gırtlak kanseri ve cerrahisi, Boyun kitleleri ve cerrahisi, Bademcik hastalıkları ve cerrahisi, Tükrük bezi hastalıkları, Horlama, Kronik dış kulak yolu, orta ve iç kulak hastalıkları, Akut dış kulak yolu, orta ve iç kulak hastalıkları, Baş dönmesi, İşitme kayıpları

Bilimsel Yayınları

1. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Bozan A, Gode S, Kaya I, Yaman B, Uslu M, Akyildiz S, Apaydin F, Ceylan C, Ozturk G. Long-term Follow-up of Positive Surgical Margins in Basal Cell Carcinoma of the Face. Dermatol Surg. 2015 Jul;41(7):761-7.
  2. Ozturk K, Akyildiz NS, Uslu M, Gode S, Uluoz U. The effect of preoperative neutrophil, platelet and lymphocyte counts on local recurrence and survival in early-stage tongue cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Dec;273(12):4425-4429.
  3. Kaya I, Benzer M, Uslu M, Bilgen C, Kirazli T. Butterfly Cartilage Tympanoplasty Long-term Results: Excellent Treatment Method in Small and Medium Sized Perforations. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017 Aug 12.
  4. Gode S, Benzer M, Uslu M, Kaya I, Midilli R, Karci B. Outcome of In Situ Septoplasty and Extracorporeal Subtotal Septal Reconstruction in Crooked Noses: A Randomized Self-Controlled Study. Aesthetic Plast Surg. 2018 Feb;42(1):234-243.
  5. Kaya I, Uslu M, Ozturk A, Apaydin F. Long-term Results of Vermilionectomy in Malignant and Premalignant Lower Lip Lesions. JAMA Facial Plast Surg. 2017 Dec 14.
  6. Dogan E, Uslu M, Comert O, Kiper D, Saydam G, Ogut MF, Tobu M. The Effect of Polycythemia Vera on Hearing Functions: Evaluation of Twenty-one Patients. Clin Otolaryngol, Accepted for publication.

2. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler

3. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumları

4. SCI tarafından taranan dergilerde teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar

5. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Kaya İ, Uslu M, Apaydın F. Defect Reconstruction of the Nose After Surgery for Nonmelanoma Skin Cancer: Our Clinical Experience. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2017 Sep;55(3):111-118.

6. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler

7. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumları

  1. Ates MS, Uslu M, Gode S, Midilli R. A Rare Orbital Complication of Sinusitis in a Pregnant Patient: Orbital Inflammatory Granulation. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2018 Jun;56(2):126-128.

8. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar

9. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler

10. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan derlemeler

11. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan olgu sunumları

  1. Gürsan G, Göde S, Öztürk K, Uslu M, Midilli R. Multisentrik sinonazal inverted papillom. Turkish J Rhinology 2013; 2(2)

12. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar

Üye Olduğu Dernekler

Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Fasyal Plastik Cerrahi Derneği

Avrupa Fasiyal Plastik Cerrahisi Akademisi (EAFPS)