Murat Düzgün
Op. Dr. Murat Düzgün
Beyin / Sinir Cerrahisi
murat.duzgun@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Beyin Cerrahisi Eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı

Bilimsel Yayınları

Uluslararası Bilimsel Sunumlar

1. Düzgün M, Çağlı S, Kiray A. Oksipital Kondil Vidalama Tekniği 9. Asya Nörolojik Cerrahiler Kongresi 2-5.2012. İstanbul, Türkiye

2. Düzgün M, Esenoğlu M, Çağlı S, Zileli M. Klinik Uygulama C2 Translaminar Vidalama Fiksasyonu 9. Asya Nörolojik Cerrahlar Kongresi 2-5.2012. İstanbul, Türkiye

3. Güneş B, Düzgün M, Çağlı S, Zileli M. Cerrahi Tedavi Edilen Lomber Kanal Stenozlu Olguların 962 Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Füzyon Cerrahisi Olan Hastalar 9. Asya Nörolojik Cerrahiler Kongresi 2-5.2012. İstanbul, Türkiye

4. Güneş B, Düzgün M, Çağlı S, Zileli M. Cerrahi Tedavi Uygulanan 962 Cerrahi Tedavi Edilen Lomber Spinal Kanal Stenoz Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Komşu Segment Hastalığı 9. Asya Nörolojik Cerrahiler Kongresi 2-5,2012. İstanbul, Türkiye

5.

Ulusal Bilimsel Sunumlar

1. Düzgün M, Turhan T, Akay A, Aslanov Z, Sarı MF, Erşahin Y, Mutluer S. Basınç ve Akış Kontrolü Altındaki Pediatrik Subdural Efüzyon Hastalarının Tedavisi Subduroperitoneal Şant Sistemi ve Bu Tedavi Yöntemi Sonuçları.23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs

2. Pediatrik Posterior Fossa Medullablastoma'nın Sağkalım Süresine Etkileri. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs

3. Akay A, Turhan T, Aslanov Z, Düzgün M, Sarı FM, Erşahin Y, Mutluer S, Gökçay A, Gökben S, Tekgül H, Karasoy H, Serdaroğlu G. Pediatrik Refrakter Cerrahisi Sonucu Epilepsi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs

4. Sarı MF, Turhan T, Aslanov Z, Akay A, Düzgün M, Erşahin Y, Mutluer S. Split Kord Malformasyonu Çalışması: Klinik, Radyolojik ve Komorbidit Patoloji. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantısı 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs

Üye Olduğu Dernekler

Türk Omurga Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği

Seminerler ve Kurslar

Seminerler, Paneller ve Kurslar

Perkütan Nevralji Cerrahisi Kadavra Kursu.Denizli, Türkiye, 2010

Ege Üniversitesi Deney Hayvanlarını Kullanma Sertifika Programı, 2007

Ege Üniversitesi Deney Hayvanlarını Kullanma Sertifika Programı, 2009

Türk Nöroşirürji Derneği, Çocuk Nöroşirürji Eğitim Grubu: Hydrocephalus ve Spinal Disraphism.5.Period 1.Course.Kocaeli.2010

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu. Yaz Okulu.1.Corse.Eskişehir, 2010

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu.Mehmet Zileli Kursu.12.Türkiye.İzmir, 2012

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu.Mehmet Zileli Kursu.13.Curse.İzmir, 2013

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu.Mehmet Zileli'nin Kursu.15.Curse.İzmir, 2015