Mucize Yararcan
Op. Dr. Mucize Yararcan
Göz Hastalıkları
mucize.yararcan@medicalpark.com.tr
+905548710273

Tıp Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Moorfields Göz Hastanesi – İngiltere
Addenbrooks Hastanesi - İngiltere
Royal Hospital for Sick Children – İngiltere
Leuven Üniversitesi Göz Kliniği – Belçika

Tıbbi İlgi Alanları

Retina
Lazer Tedavileri
Katarakt ve Ön Segment Cerrahileri
Oküloplastik
Glokom
Kornea
Kontakt Lens

Bilimsel Yayınları

Yurtdışı ve yurtiçi oftalmoloji dergilerinde yayınlanmış 46 bilimsel makele ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 29 bildiri ve 20'nin üzerinde tamamlanmış tez danışmanlığı yapmıştır.

Üye Olduğu Dernekler

2001- 2003 YILLARI ARASINDA TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ( TOD) İZMİR ŞUBE BAŞKANLIĞI,
3 DÖNEM TOD İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMIŞTIR.
HALEN TOD EĞİTİM BİRİMİ VE TOD AKTİF ÜYESİDİR.