+90.232 399 50 50
Mehmet Emre Özpelit
Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit
Kardiyoloji
emre.ozpelit@medicalpark.com.tr
+905548717656

Tıp Eğitimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Kalp damarlarının tomografik anjiyografi ile katetersiz görüntülenmesi (BT anjiyo, sanal anjiyo)

Kalp damarlarının anjiyografi ile görüntülenmesi ve balon, stent uygulamaları

Bacak ve kol damarlarının anjiyografi ile görüntülenmesi ve balon, stent uygulamaları

Ritim bozukluklarının kalp pili ile tedavisi , kalıcı kalp pili uygulamaları

Kalp yetersizliğinde kalp pili tedavileri (ICD, CRT, CRT-D)

Hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği tanı ve tedavisi

Kalp yetersizliğinde medikal (ilaç) tedavi uygulamaları

Ritim bozuklukları

Kalp kapak hastalıklarının medikal ve girişimsel yöntemlerle tedavisi

Doğuştan kalp hastalıklarının, kalp deliklerinin girişimsel tedavisi

Bilimsel Yayınları

1.Effects of Quinapril on plasma TIMP-1 levels and left ventricular diastolic functions in hypertensive patients-Turkısh Clinical and Cardiovasculer Sciences 2010 22: 3. Mehmet Emre ÖZPELİT, MD, Bahri AKDENİZ, MD, Sema GÜNERİ, MD.

2.Does the Ventriculography Influence Left Ventricular Hemodynamics? Nezihi Baris, Emre Ozpelit, Bahri Akdeniz, Sema Guneri .The Anatolian Journal of Clinical Investigation 01/2007;

3.Coronary artery abnormality: Congenital absence of left circumflex coronary artery. Badak O, Akdeniz B, Ozpelit E, Güneri S. Anadolu Kardiyol Derg. 2004 .

4.Electrolyte imbalance in heart failure. Emre Özpelit. Clinical medicine, cardiology journal (2012)

5.Thiazide diuretics in treatment of hypertension. Emre Özpelit. Clinical medicine, cardiology journal (2012)

6.The evaluation of hypertensive patients who are supposedly under control according to office blood pressure measurements with ambulatuar blood pressure monitoring: an observational prospective study in three big cities (AKB3IL study). Kozan O, Tengiz I, Ozcan EE, Ozpelit ME, Taştan A, Türk UO, Alioğlu E, Ercan E. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Oct;40(6):481-90. doi: 10.5543/tkda.2012.96462.

7.The relationship between platelet indices and clinical features of coronary artery disease.Turk U, Tengiz I, Ozpelit E, Celebiler A, Pekel N, Ozyurtlu F, Alioglu E, Ercan E. Kardiol Pol. 2013;71(11):1129-34. doi: 10.5603/KP.2013.0293.

8.Evaluation of the impact of warfarin's time-in-therapeutic range on outcomes of patients with atrial fibrillation in Turkey: Perspectives from the Observational, Prospective WATER Registry.Turk UO, Tuncer E, Alioglu E, Yuksel K, Pekel N, Ozpelit E, Vuran O, Tengiz I. Cardiol J. 2015 Jun 23. doi: 10.5603/CJ.a2015.0035.

9.Impact of Severe Tricuspid Regurgitation on Accuracy of Echocardiographic Pulmonary Artery Systolic Pressure Estimation. Özpelit E, Akdeniz B, Özpelit EM, Tas S, Alpaslan E, Bozkurt S, Arslan A, Badak Ö. Echocardiography. 2015 Mar 3. doi: 10.1111/echo.12912.

10.Stable coronary artery disease management: what has changed in the 2013 European Society of Cardiology guideline ?. Ozpelit ME, Pekel N, Tengiz I. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Jan;42(1):7-10. doi: 10.5543/tkda.2014.26628.

Üye Olduğu Dernekler

Türk Kardiyoloji Derneği

Avupa Kardiyoloji Derneği