Hilal Dağtekin
Uzm. Dr. Hilal Dağtekin
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
hilal.dagtekin@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

İ.Ü Cerrahapaşa Tıp Fakültesi 1998-2004

Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul. 2006-2012

Tıbbi İlgi Alanları

HIV Enfeksiyonu
Viral Hepatit

Bilimsel Yayınları

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
- Bilgül Mete, Ersin Vanlı, Mücahit Yemişen, İlker İnanç Balkan, Hilal Dağtekin, Reşat Özaras, Neşe Saltoğlu, Ali Mert, Recep Öztürk, ve Fehmi Tabak. The Role of Invasive and Non-Invasive Procedures in Diagnosing Fever of Unknown Origin. Int J Med Sci. 2012; 9(8): 682–689.
- Hilal Dağtekin, Fehmi Tabak. Kronik Hepatit B Tedavisinde Tedavi Sonlandırma Kriterleri. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2013;6(1):34-9.

2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
-Hilal Dağtekin, Fehmi Tabak, Bilgül Mete, Abdullah Sonsuz, Ali Mert, Reşat Özaras, Neşe Saltoğlu, Recep Öztürk. Rastlantısal Olarak HBsAg Pozitifliği Saptanan Hastalarda Karaciğer Hastalığının İrdelenmesi. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(2): 52-6.

3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
- Ersin Vanlı, Bilgül Mete, Hilal Dağtekin, Mehmet Ada, Hilal Akı, Reşat Özaras.
Peritonsiller Kist Hidatik Olgusu. Ankem Dergisi Cilt 23 (2009) Ek 1:108.
- Ersin Vanlı, Mesut Yılmaz,Yeşim Aybar Bilir, Hilal Dağtekin, Bilgül Mete, Recep Öztürk, Asım Ağlarov,Yüksel Tenekecioğlu. Bağışıklığı Normal Konakta Aspergıllus Diz Protez İnfeksiyonu. Ankem Dergisi. 21(Ek 1)2007.18.(p.19)

4. Diğer yayınlar
- Hilal Dağtekin, Fehmi Tabak. İnaktif HBsAg Taşıyıcılığı. Tabak F, Tosun S (editörler). Viral Hepatit 2013 Kitabı. s247-53.

Üye Olduğu Dernekler

HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)