+90.232 399 50 50
Gülsüm Limon
Uzm. Dr. Gülsüm Limon
Acil Tıp
gulsum.limon@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Biyografisi

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine Başvuran Serum ve Digoksin Düzeyi 1.2 ng/ml ve Üzerinde Saptanan Olgularin Geriye Yönelik Değerlendirilmesi, İzmir, 2012

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

2006-2012

Uzman Doktor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

2012-2012

Uzman Doktor

T.C Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2012

Uzman Doktor

T.C Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

2012-2014

Yardımcı Doçent Doktor

İzmir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı

2015-2016

Yabancı dil: İngilizce; Eylül 2014 YDS 85.0 (Seviye: B)

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. “Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine Başvuran Serum Digoksin Düzeyleri Yüksek Olguların Geriye Yönelik Değerlendirilmesi”, Proje Sahibi, 2012

2. “Akut Koroner Sendromun Erken Dönem Tanısında Kalp Tipi Yağ Asidi Bağlayıcı Proteinin (H-FABP) Teşhisteki Değeri ", Proje Çalışanı, 2009

İdari Görevler:

1. İzmir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı başkanlığı (2015-2016)

2. TKHK Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Tıp kliniği idari sorumlusu (2013-2014)

3. TKHK Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Tıp kliniği eğitim sorumlusu (2013- 2014)

4. TKHK Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Tıp kliniği sağlıkta kalite yönetimi sorumlusu (2013- 2014)

Tıp Eğitimi

Derece
Üniversite Bölüm/ProgramYıl
Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi2005
DoktoraDokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı2012

Bilimsel Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Bayram B, Limon O, Limon G, Hancı V. Bibliometric analysis of top 100 most-cited clinical studies on ultrasound in the emergency department. Am J Emerg Med, 2016 July;34(7):1210-6. doi: 10.1016/j.ajem.2016.03.033. Epub 2016 Mar 16
A2. Limon G, Ersoy G, Oray N, Bayram B, Limon O. Retrospective evaluation of patients with elevated digoxin levels at an emergency department. Turk J Emerg Med. 2016 Mar 14;16(1):17-21. doi: 10.1016/j.tjem.2015.10.001
A3. Limon O, Atilla R, Oray NC, Limon G, Doylan G. Serial measurement of heart-type fatty acid binding protein for the rapid diagnosis of acute coronary syndromes in the emergency department. Hong Kong J Emerg Med, July, 2014 Issue No. Vol 21, Number 4.
A4. Bayram B, Limon O, Limon G, Akay S. An Unusual Cause Of Stroke: Internal Carotid Artery Occlusion As A Complication Of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Hong Kong J Emerg Med, Vol (19)6 Nov 2012
A5. Akay S, Akay H, Limon G. Endoleak accidentally discovered in congestive heart failure patient. Intern Emerg Med. 2010 Dec;5(6):555-6. doi: 10.1007/s11739-010-0370-0

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Gülsüm Limon, Gürkan Ersoy, Neşe Oray, Başak Bayram, Önder Limon Retrospective Study of Patients Who Were Admitted to Emergency Department with Elevated Blood Digoxin Levels. 19-22 September 2012, 3rd EACEM EurAsian Congress on Emergency Medicine in conjuction with 8th Turkish Emergency Medicine Congress (Sözel Bildiri)
B2. Birdal Güllüpınar, Gülsüm Limon, Gürkan Ersoy, Sedat Yanturalı Boerhaave Syndrome After Excess Water Consumption 29-31 Ekim 2010, “II. EurAsian Congress on Emergency Medicine” (Poster Bildiri)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. Limon O, Limon G, Oray NÇ, Yanturalı S. Bilateral Tympanic Membrane Rupture Due to Lightning Strike; Case Report and Review of the Literature. Klinik Tıp Bilimleri 3 (1), 34-36, 2015
C2. Güllüpınar B, Limon G, Ersoy G, Yanturalı S. Boerhaave Syndrome After Excess Water Consumption. Journal Of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.889 2012

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. Önder Limon, Neşe Çolak Oray, Rıdvan Atilla, Gülsüm Limon, Özgür Doylan. Acil serviste yatak başı H-FABP kardiyak izlemi 3 saate indirebilir mi? 29 Ekim- 1 Kasım 2009, 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi. Antalya ( Sözel Bildiri)

E. Yazilan uluslararasi kitaplar veya kitaplarda bölüm çevirileri

E1. Gülsüm Limon. Bölüm 280 “Elin Travmatik olmayan yaralanmaları” Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu; Adana: Adana Nobel Kitabevi (2012) Syf 1920-1926 ISBN: 9789754209440

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

F1. Çevresel Aciller: Hayvan Isırmaları ve Böcek Sokmaları; Gülsüm Limon; İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik; Editörler: Özel G, Akbuğa B, Özcan C., Sayfa 561-571, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-975-277-613-5

G. Davetli konuşmaci ve eğitimci olarak katildiği bilimsel toplantilar

G1. CPR 2015 Sempozyumu, 26 Şubat 2016
G2. Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitim Programı, 18-20 Aralık 2013

Üye Olduğu Dernekler

1. Türkiye Acil Tıp Derneği, 2008-halen
2. Çocuk Acil Tıp Derneği, 2012-halen

Katıldığı kurslar ve sertifikali eğitimler

H. Katıldığı kurslar ve sertifikali eğitimler

H1. Amerikan Kalp Cemiyeti, Temel Yaşam Desteği Uygulayıcı kursu (American Heart Association BLS Provider Course) Ocak 2013, İzmir
H2. Amerikan Kalp Cemiyeti, Temel Yaşam Desteği Eğitmeni kursu (American Heart Association BLS Instructor Course) Ocak 2013, İzmir
H3. Amerikan Kalp Cemiyeti, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Uygulayıcı kursu (American Heart Association ACLS Provider Course) Ocak 2013, İzmir
H4. Amerikan Kalp Cemiyeti, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitmeni kursu (American Heart Association ACLS Instructor Course) Ocak 2013, İzmir
H5. Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Ultrasonografi Eğitim Programı, Kritik Hasta Bakımında USG Eğitim Programı, 7-8 Aralık 2013, İzmir
H6. Çalışan ve Hasta Güvenliği Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 15.07.2011 İzmir
H7. APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course, DEÜTF, 26-28 Mayıs 2011, İzmir
H8. Tıpta Uzmanlık Tez Proje Önerisi Hazırlama Becerisinin Geliştirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 19.06.2010
H9. Araştırma Planlama ve Analiz Yöntemleri Kursu, 13-15 Nisan 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
H10. I. Tıpta Tez Yönetimi Kursu, 21 Haziran 2008, Ege Üniversitesi,İzmir
H11. Travmalı hastaya yaklaşım ilkeleri, 6-8 Aralık 2006, Dokuz Eylül üniversitesi Tıp fakültesi Dekanlığı, İzmir

J. Dinleyici olarak katildiği bilimsel toplantılar

J1. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 25-27 Nisan 2014, Gümüldür, İzmir
J2. Travma Simülasyon Uygulamaları Eğitimi, İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, 8-9 Ekim 2013, İzmir
J3. The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine, 28-31 Ekim 2010 Antalya
J4. TATD III. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 13-15 Haziran 2008, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir
J5. The 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine, November 5-9, 2008 Antalya
J6. Çocuk Acil Tıp Sonbahar Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Kuşadası
J7. III. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 06-08 Eylül 2007, Kültürpark,İzmir

K. Organizasyon komitesinde yer aldığı ulusal toplantılar

K1. ATUDER Acil Tıp Okulu (ATOK), Acil Hemşireliği Çalışma Grubu, Acil Tıp Hemşireliği Okulu 2; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi, 5-6 Nisan 2013