Ganbar Mammadov
Uzm. Dr. Ganbar Mammadov
Kardiyoloji
ganbar.mammadov@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

2009-2015 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Tıp eğitimi

Uzmanlık

2016-2020 – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Koroner arter

Girişimsel kardiyoloji

Hipertansiyon

Kalp kapak hastalıkları

Kalp yetmezliği

Üye Olduğu Dernekler

1. Türk Kardiyoloji Derneği
2. İzmir Tabip odası
3. Avrupa Kardiyoloji Derneği