Erkan Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şahin
Radyoloji
erkan.sahin@medicalpark.com.tr
+905548711018

Tıp Eğitimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Solunum Sistemi Hastalıkları Radyolojisi
Üreme Sistemi Hastalıkları Radyolojisi
Üriner Sistem Hastalıkları Radyolojisi
Hareket sistemi ve Radyolojik İnceleme Yöntemleri

Bilimsel Yayınları

"Şahin E, Elçin F, Örgüç Ş, Dündar C, Apaydın M, Uluç E, Subjektif nörolojik yakınmalar nedeni ile Kranial Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) incelemesi yapılan hastalarda MRG bulguları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2003,41(4):261-265

Symptoms Arch Bronconeumologia 2010;46 (7);393-398"
Albayrak G, Aykut K, Guzeloglu M, Sahin E, Serter S, Elmas Z, Hazan E. Relationship Between Extracorporeal Perfusion Pattern and Ischemic Brain Lesions.Journal of Cardiovascular Disease Research Vol.5/Issue1 Jan –Mar,2014:1-6
Celkan MA, Cırı P, Şahin E, Dilek U, Aşık Z, Early term results of concomitant carotid endarterectomy
and coronary artery bypass operations. 5 th congress of update in cardiology and cardiovascular
surgery, A. Cardiothoracic Multimedia Journal September 24-28,2009

Muluk E, Öztekin Ö, Geencer M, Çimen S, Şahin E, Soylu F, Postmenopozal kadınlarda farklı hormon replasman tedavilerinin mamografik dansite artışı üzerine etkilerinin karşılaştırılması İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2004,42(1):37-43
Ulucay A, Aksoy M F, Şahin E, Kazeöz bir mitral kalsifikasyonun tanısı. Anadolu Kardiyol Derg 201111: E19-E22

Celkan MA, Cırcı P, Şahin E, Aşık Z. Should preoperative carotid doppler USG be a routine test in
CABG patients? 5th congress of update in cardiology and cardiovasculer surgery. A Cardiothoracic
Multimedia Journal September 24-28,2009

Üye Olduğu Dernekler

Türk Radyoloji Derneği

Türk Manyetik Rezonans Derneği