+90.232 399 50 50
Erel Uluğ
Op. Dr. Erel Uluğ
Beyin / Sinir Cerrahisi
erel.ulug@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50 (7566)

Tıp Eğitimi

09/1993 - 06/1999 - ÜNIVERSITE - EGE ÜNİVERSİTESİ - TIP FAKULTESİ
06/2004 - 12/2009 TEPECIK EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI BEYIN VE SINIR CERRAHISI KLN - DOKTORA

Bilimsel Yayınları

1) Spontan Subaraknoid Kanamalar: 273 Olguluk Retrospektif Çalışma (Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage: A Retrospective Study of 273 Cases) -- Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2008, 14:2; 33-39 (Bu araştırma yazısı aynı zamanda Nisan 2008’deki 22. Türk Nöroşirürji Kongresinde poster olarak sunulmuş ve özet kitabında yayınlanmıştır)
Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Bardakçı Sami¹,Özdamar Nurcan²
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

2) Gebelik ve Serebral Venöz Tromboz: Bir Vaka Sunumu (Cerebral Venous Thrombosis and Pregnancy: A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2008, Cilt: 18, Sayı: 1, 56-61
Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Uluğ Vedat², Ganiüsmen Ozan¹, Binatlı A. Özcan¹, Özdamar Nurcan³
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2S.B. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi, İzmir
³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

3) Subaraknoid Kanama ve İntrakranial Anevrizmalar (132 olgunun değerlendirilmesi ) -- Bu yayın XIX. Türk Nöroşirürji Kongresinde poster olarak sunulmuştur (Mayıs 2005)
Binatlı Özcan , Demirhan Feryat, Uluğ Erel, Başkan Fikret
SB Tepecik Eğt. Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İzmir

4) Spinal Nörinom ve Nörofibromlar (Spinal Neurinoma and Neurofibromas) -- Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirürji Dergisi “Nöroonkolojik Cerrahi-1 Özel Sayısı 2007, Cilt:3; Sayı:34
Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir

5) Gangliogliom: Bir Vaka Sunumu (Ganglioglioma: A Case Report) -- Türk Onkoloji Dergisi 2008; 23(3): 142-146 ( Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur (18-22 Nisan 2008, Antalya))
Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Altınel Deniz2 , Özdamar Nurcan3
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2 S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

6) Germinom: Bir Vaka Sunumu (Germinoma: A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt: 17, Sayı: 3, 206-211
Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Altınel Deniz², Bayol Ümit², Özdamar Nurcan³
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
³S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir
³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

7) Hemanjioperisitoma: Bir Vaka Sunumu (Hemangiopericytoma: A Case Report) -- Türk Onkoloji Dergisi 2008; 23(1): 20-25 (Bu makale aynı zamanda XXI. Türk Nöroşirürji Kongresinde poster olarak sunulmuş ve özet kitabında (Türk Nöroşirürji Dergisi 2007, Cilt 17 Ek Sayı) yayınlanmıştır)
Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Altınel Deniz², Bayol Ümit², Özdamar Nurcan³
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
³S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir
³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

8) Pineal Bölge Tümörü: Bir Vaka Sunumu (Pineal Region Tumor: A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt: 17, Sayı: 2, 108-114
Binatlı A. Özcan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹ , Zincircioğlu Volkan¹, Sarıkaya Bülent¹, Demirhan M. Feryat¹, Özdamar Nurcan²
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir

9) Prepontin Arachnoid Kist:Bir Vaka Sunumu (Prepontine Arachnoid Cyst:A Case Report) -- Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt: 17, Sayı: 2, 115-119 (Bu makale aynı zamanda , 2.Hidrosefali Sempozyumunda (Mayıs 2007) poster olarak sunulmuştur)
Binatlı A. Özcan¹, Zincircioğlu Volkan¹, Uluğ Erel¹, Özhan İlker¹, Özdamar Nurcan²
¹S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
³Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, İzmir