+90.232 399 50 50
Dilek Gülveren
Psikolog Dilek Gülveren
Psikoloji
dilek.gulveren@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Girne American Universitesi – İngilizce Psikoloji Lisans

Uzmanlık

Yakın Doğu Üniversistesi – Klinik Psikoloji Uzmanlık

Tıbbi İlgi Alanları

Endişe Bozuklukları, Depresyon Bozuklukları, Sosyal Fobi, Panik Atak, Dikkat Eksikliği Bozuklukları, Hiperaktivite Bozuklukları, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Gelişim Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Uyku Bozuklukları, Uyum Bozuklukları, Klinik Psikoloji, Çocuk ve Ergen Psikoterapisi, Yetişkin Terapileri, Çift-Aile Danışmanlığı

Üye Olduğu Dernekler

Türk Psikologlar Derneği
The British Psychological Society

Testler ve Terapiler

Uygulanan Terapiler:
Bireysel Psikoterapi (Yetişkin)
Grup Psikoterapisi
Aile Terapisi
Çocuk-Ergen Psikoterapisi
Çift Terapisi
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
Oyun Terapisi
Davranış Terapisi

Çocuk ve Ergenler İçin Uygulanan Testler:
WISC- IV Zeka Testi (6-16 yaş arası bireylerin 12 ayrı aşamadaki zeka becerilerini ölçer)
Çocuklar İçin Depresyon Testi (CDI)
Çocuklar İçin Genel Anksiyete Bozukluğu Testİ
Peabody Resim-Kelime Testi
Bender-Gestalt Testi
AGTE Gelişim Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Kent EGY Kağıt Kalem Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Benton F Testi

Yetişkinler İçin Uygulanan Testler:
Standardize Mini Mental Durum Testi
Beck Depresyon Testi
Beck Anksiyete Testi
Hamilton Anksiyete Testi
MMPI Kişilik Testi
SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi
Vinegrad Disleksi Testi