Ceylan Emir
Uzm. Dr. Ceylan Emir
Deri ve Zührevi Hastalıklar
ceylan.emir@medicalpark.com.tr
+905548711441

Tıp Eğitimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Saç, deri ve tırnak hastalıkları

Kozmetik dermatoloji
Dermatolojik cerrahi
Alerjik deri hastalıkları
Pediatrik dermatoloji

Bilimsel Yayınları

"Amiloidosis Kutanea" XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyomu, 186,2001

Alper ve AC Kazandı, "Myelomonocytic Leukemia Cutis", XV Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 73, Ankara, 2001

Üye Olduğu Dernekler

Türk Dermatoloji Derneği
Türk Tabipleri birliği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği