Cenk Ahmet Şen
Uzm. Dr. Cenk Ahmet Şen
Radyasyon Onkolojisi
cenk.sen@medicalpark.com.tr
+905548711043

Tıp Eğitimi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Baş ve boyun tümörleri
Akciğer tümörleri
Meme tümörleri
Gastrointestinal sistem tümörleri
Genitoüriner sistem tümörleri
Jinekolojik tümörler
Lenfomalar
Yumuşak doku tümörleri
Radyocerrahi uygulamaları

Üye Olduğu Dernekler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Klinik Araştırmalar Derneği
Europeon Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)

Makaleleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Omar M, Tanriverdi O, Cokmert S, Oktay E, Yersal O, Pilancı KN, Menekse S, Kocar M, Sen CA, Ordu C, Goksel G, Meydan N, Barutca S. Turkish Descriptive Oncological Researches Group. Role of increased mean platelet volume (MPV) and decreased MPV/platelet count ratio as poor prognostic factors in lung cancer. Clin Respir J. 2016 Dec 27
2. Tanriverdi O, Avci N, Oktay E, Kalemci S, Pilanci KN, Cokmert S, Menekse S, Kocar M, Sen CA, Akman T, Ordu C, Goksel G, Meydan N, Barutca S. Pretreatment Serum Albumin Level is an Independent Prognostic Factor in Patients with Stage IIIB Non-Small Cell Lung Cancer: A Study of the Turkish Descriptive Oncological Researches Group. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(14):5971-6.
3. Sen CA, Kaya V, Miman MC, Arslan C. Primary temporal bone squamos cell carcinoma with intracranial extension. Eur.J.Oncol. 2015; 20(3/4):203-204
4. Arslan C, Sen CA, Ragip O. A case of rectal carcinoma with skin and bone marrow metastasis with concurrent extensive visceral involvement; unusual and dismal co-incidence. Expert Rev. Gastroenterol. Hepatol, 2015;12: 1–4
5. Tanriverdi O, Cokmert S, Oktay E, Pilanci KN, Menekse S, Kocar M, Sen CA, Avci N, Akman T, Ordu C, Goksel G, Meydan N. Prognostic significance of the baseline serum uric acid level in non-small cell lung cancer patients treated with first-line chemoyherapy: a study of the Turkish Descriptive Oncological Researchers Group. Medical Oncology, 2014;31:217
6. Tanriverdi O, Saglam EK, Ulger S, Bayoglu IV, Turker I, Topcu TO, Cokmert S, Turhal S, Oktay E, Karabulut B, Kilic D,Kucukzeybek Y,Oksuzoglu B,Meydan N,Kaya V,Akman T,Ibis, Saynak KA, Sen CA, Sönmez OU, Pilavci KN, Demir G, Saglam S, Kocar M, Menekse S,Goksel G,Taskoylu BY, Yaren A, Uyeturk U, Avci N, Denizli B, Temiz EI. The clinical and pathological featurus of 133 colorectal cancer patients with brain metastasis: a multicenter retrospective analysis of the Gastrointestianl Tumors Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Medical Oncology, 2014;31:152
7. Sengul MCB, Kaya V, Sen CA, Kaya K Association between suicidal ideation and behavior and depression anxiety and perceived social support in cancer patients. Medical Science Monitor, 2014;20:329-336
8. Kaya V, Yazkan R, Yildirim M, Doguc DK, Düren D, Bozkurt KK, Yuksel O, Demirpence O, Sen CA, Yalcin AY. The relation of radiation-induced pulmonary fibrosis with stress and the efficiency of antioxidant treatment: An experimental study. Medical Science Monitor, 2014;20:290-296
9. Sen CA, Kargi A, Kaya V. Isolated and solitary splenic metastasis detected by positron emission tomography in a patient with malignant melanoma: Case report and review of the literature. Contemporary Oncology, 2013;17(2):214-7
10. Aksu MG, Korcum AF, Tuncel N, Sen CA, Dundar E. Akut Lenfoblastik Lösemide Kranial Profilaktik Radyoterapi: İki Farklı Tedavi Alanı ve Enerjinin Karşılaştırılması. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi, 2007;17(2);79-86
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Aksu MG, Bozcuk H, Korcum AF, Sen CA, Tuncel N. The Result of Postoperative Chemoradiotherapy in Rectal Cancer. Turkish Journal of Cancer, 2008;(1): 5-11
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Aksu G, Korcum A, Tuncel N, Sen CA, Dundar E. Cranial Prophylactic Radiotherapy in Acute Lymphoblastic Leukemia: The Comparison of Two Different Treatment Portals and Energies. Radiotherapy & Oncology Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Vol 84 Supplement 1 (2007), 9th Biennial ESTRO meeeting on physics and radiation Oncology for clinical radiotherapy, Barcelona Spain, 8-13 September 2007
2. Sengul CB, Kaya V, Sen CA, Kaya K. Suicide İdeation İntent And Behavior in Cancer Patients. International Psycho-oncology Society (IPOS) 13th World Congress, Antalya Turkey, 16–20 October 2011
3. Does radiotherapy technique influence survival in rectal cancer? A multivariate analysis. EJC SUPPLEMENTS, ECCO 2013 The European Cancer Confererence, Paris France, 30 October-3 November 2005
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Sen CA, Sahin E, Arslan C. Intramedullary spinal cord metastasis of lung cancer presenting with
acute urinary retention: a case report. Marmara Medical Journal 2016; 29: 192-194
2. Sen CA, Kucuk U, Kocaman I, Arslan C. The effect of adding selective neck dissection to surgery on adjuvant treatment selection and identification of metastasis in glomus tumors. Cukurova Med J 2016;41(Suppl 1):71-74.
3. Şen CA, Kocaman Ü, Şahin E, Kaya V, Ortaç R, Arslan Ç. Gliomatosis serebri: Klinik sorunlar ve bir olgu eşliğinde değerlendirme. İst Tıp Fak Derg, 2016;79:2.
4. Binicier HC, Sen CA, Aydın U, Ortac R, Yılmaz AU. Unusual co-existance of adenocarcinoma of gallbladder and retroduodenal cystic lymphangioma. Acta Medica, 2015;4:82-84.
5. Şen CA, Kaya V. Kolorektal kanserlerin karaciğer metastazlarında radyoterapi yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Özel Dergisi, Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım Özel Sayısı 2015;8(1):77-80
6. Sen CA, Karakose A, Atesci YZ. Prostat kanseri tedavisinde altın işaretleyiciler eşliğinde yapılan radyoterapi uygulamaları. The Cystoscope 2014(1);68-72
7. Korcum AF, Aksu MG, Hazar V, Sen CA, Tuncel N. Orbital Rabdomyosarkomlarda Tedavi Sonuçları: Üç Olgu Sunumu. Türk Onkoloji Dergisi 2007;22(1):38-43
8. Ataman F, Şimşir V, Sen CA, Bozcuk H, Öğüş M, Erdoğan O, Savaş B. Lokal Bölgesel İleri Evre Mide ve Pankreas Kanserli Hastalarda Radyokemoterapi Ön Sonuçları. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2004;38:3
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Dalmaz G, Tekeli E, Demiral AN, Şen CA, Samur M, Garipağaoğlu M. Küçük Hücreli Akciğer Karsinomlu Hastalarda Definitif Kemoradyoterapi Sonuçları. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya,23-27 Nisan 2003
2. Ataman F, Kaya V, Şen CA, Bozcuk H, Samur M, Savaş B. Mide ve Pankreas Kanserli Hastalarda Kemoradyoterapi Sonuçlari ve Toksisite Değerlendirmesi. VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongesi, Antalya, 21-25 Nisan 2004
3. Ataman F, Korcum A, Şen CA, Bozcuk H, Samur M. Rektum Kanserinde Postoperatif Adjuvan Kemoradyoterapi. VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongesi, Antalya, 21-25 Nisan 2004
4. Aksu G, Tekeli E, Şen CA, Derin AT. Larenks Karsinomunda Küratif Radyoterapi Tedavi Sonuçları. Baş-boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, İzmir, 25-28 Eylül 2004
5. Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomalarında Radyoterapinin Yeri: Üç Olgunun Sunumu. XVI.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005
6. Şen CA, Korcum AF, Aksu G, Ündar L. Hodgkin Hastalarında Tedavi Sonuçlarımız. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005
7. Aksu G, Korcum AF, Kaya V, Tekeli E, Öztürk D, Şen CA. Akdeniz Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Hasta Özelllikleri. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Fethiye, 19-23 Nisan 2006
8. Aksu G, Şen CA, Korcum A. Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Rektum Karsinomlu Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Fethiye, 19-23 Nisan 2006
9. Şen CA, Aksu G, Korcum A. Mide Karsinomu Tanısıyla Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Fethiye, 19-23 Nisan 2006
10. Şen CA, Aksu G, Korcum A. Pediatrik Orbital Rabdomyosarkomlarda Radyoterapinin Yeri ve Önemi Açısından Üç Olgu Sunumu. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Fethiye, 19-23 Nisan 2006
11. Aksu MG, Korcum AF, Tuncel N, Şen CA, Dündar E. Akut Lenfoblastik Lösemide Kraniyal Profilaktik Radyoterapi: İki Farklı Tedavi Alanı ve Enerjinin Karşılaştırılması. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2007
12. Korcum A, Aksu G, Özdoğan M, Şen CA, Samur M. Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2008
13. Aksu MG, Korcum A, Özdoğan M, Ural D, Şen CA, Samur M. Küçük Hücreli Akciğer Karsinomlu Hastalarda Definitif Kemoradyoterapi Sonuçları. VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2008
14. Şen CA, Kargı A, Tan A, Kaldır M, Kaya V, Kargı AB. Akciğerin Primer Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu: İki Olgu Sunumu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011
15. Kargı A, Şen CA, Yeğen G, Yanar HT. Malign Melanomda İzole Dalak Metastazı: Olgu Sunumu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011
16. Şen CA, Kargı A, Tan A, Kaya V. Fokal Nöroendokrin Farklılaşma Gösteren Prostat Adenokarsinomu: Olgu Sunumu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011
17. Şen CA, Kargı A, Tan A, Kargı AB, Kaya V, Savaş B. Senkron Kromofob Tip Renal ve Küçük Hücreli Dışı Adenokarsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011
18. Kargı A, Karaca M, Savaş B, Şen CA, Coşkun HŞ, Özdoğan M, Bozcuk H. Gingiva Metastazı Yapan Safra Yolları Adenokarsinomu Olgusu. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011
19. Kaya V, Gülkesen KH, Koçer M, Şen CA, Tuvay E, Yalçın Y. Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Tanı Anındaki Hemoglobin, Hemotokrit, Kalsiyum ve LDH Seviyelerinin Değerlendirilmesi ve Sağkalım ile İlişkisi. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011
20. Doğu GG, Yaren A, Taşköylü BY, Değirmencioğlu S, Odabaşı A, Şen CA. Triplet Negatif Meme Kanseri 2 Merkez Deneyimi. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011
21. Doğu GG, Yaren A, Kargı A, Şen CA, Özlü C, İşler K. HER-2 Pozitif Meme Kanserinde Takip Sonuçlarımız: İki Merkez Deneyimi. XI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Ekim 2011
22. Tanrıverdi O, Saglam EK, Ulger S, Kılıc D, Baloglu V, Küçükzeybek Y, Türker I, Oksuzoglu B, Turhal S, Çevik E, Meydan N, Kaya V, Akman T, Sönmez ÖU, İbiş K, Saynak M, Sen CA, Pilanci KN, Demir G, Kocar M, Tasköylü BY, Yaren A, Denzili B, Temiz EI. Beyin metastazlı 103 kolorektal kanserli hastanın analizi: Türk Onkoloji Grubu Derneği Gasrointestinal Tümörler Çalışma Grubu. XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2014
23. Kaya V, Yazkan R, Yıldırım M, Doguc DK, Süren D, Bozcuk KK, Yüksel Ö, Demirpence Ö, Şen CA, Yalçın AY. Radyasyona bağlı akciğer fibrozisinin oksidatif stresle ilişkisi ve antioksidan tedavinin etkinliği: Deneysel bir çalışma. XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2014
24. Şen CA, Miman MC, Arslan Ç. İntrakranial uzanım gösteren primer temporal kemik tümörü; Olgu sunumu. XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2014
25. Şen CA, Binicier HÇ, Özsan İ, Yoldaş Ö, Şahin E, Serter S, Aydın Ü, Arslan Ç, Yılmaz U. Farklı klinik ve radyolojik bulgular ile lenfoma tanısı alan 4 olgu. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 19-23 Mart 2014
26. Binicier HÇ, Şen CA, Gülbahar F, Arslan Ç, Yılmaz AU. Diabetes insipitus ile prezente olan hipofiz bezi metastazlı meme kanseri olgusu. 21.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015
27. Şen CA, Kaya V, Arslan Ç. Beyin metastazı nedeniyle radyoterapi uygulanan akciğer ve meme kanseri tanılı hastaların değerlendirilmesi. 21.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015
28. Şen CA, Şentürk E. Radyoterapi sırasında tümör lizis kavitasyonuna bağlı gelişen yaygın cilt altı amfizemi olgusu ve intrakaviter otolog kan ile plöredezis. 21.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 22-26 Nisan 2015
29.Şen CA, Hipokampus koruyucu profilaktik kranial radyoterapi uygulanan küçük hücreli akciğer karsinomu tanılı hastaların entellektüel Fonksiyonlarının ölçümsel test teknikleri ile değerlendirilmesi, sözlü sunum, 11.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, Antalya, 12-15 Kasım 2015
30. Şen CA, Karaciğere sınırlı metastatik rektum kanserinde kısa süreli preoperatif radyoterapinin perioperatif sistemik tedavi ve cerrahi tedaviye eklenmesinin etkinlik ve güvenilirlik değerlendirmesi, sözlü sunum, 11.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, Antalya, 12-15 Kasım 2015
31. Şen CA, Gürsoy D, Dedeler OU. Hipokampus koruyucu profilaktik kranial radyoterapi uygulanan küçük hücreli akciğer kanserli hastaların entellektüel fonksiyonlarının ölçümsel test teknikleri ile değerlendirilmesi. 4.İZÜ Tıp Öğrenci Günleri, 28 Mayıs 2016. İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi, Ek sayı (supplement), S1, sayfa1-2, sayı 1(2016)
32. Şen CA, Arslan Ç, Yılmaz AU. Kısa süreli preoperatif radyoterapinin perioperatif sistemik tedavi ve cerrahi tedaviye eklendiği karaciğere sınırlı metastatik rektum kanserli hastaların değerlendirilmesi. 22.Ulusal kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2017
33. Özbekli G, Şen CA. İzmir Medical Park Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Tedavi Uygulanan Hastaların Tanılara Göre Dağılımı. 22.Ulusal kanser Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2017

Ulusal & Uluslararası Projeler

1) Düşük Hacimli Metastatik Hormona Duyarlı Prostat Kanserli (mHSPC) Gönüllülerde Androjen Deprivasyon Tedavisi (ADT) Karşısında JNJ-56021927 ile ADT Kombinasyon Tedavisinin Araştırıldığı Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Faz 3 Çalışması. TITAN. Prot.no.: 56021927PCR3002. Uluslararası, çok merkezli, başlangıç tarihi : 01.07.2016. Çalışmadaki görevi: sub-investigator.
2) Yüksek Riskli Lokalize veya Lokal Olarak İlerlemiş Prostat Kanseri Olup Primer Radyasyon Terapisi ile Tedavi Almakta Olan Hastalarda JNJ-56021927’nin Araştırıldığı Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz 3 Çalışma. ATLAS. Prot.no.: 56021927PCR3003. Uluslararası, çok merkezli, başlangıç tarihi : 12.07.2016. Çalışmadaki görevi: sub-investigator.
3) Opere Edilemeyen Lokal İleri Veya Metastatik Üçlü Negatif Meme Kanseri İçin Daha Önce Tedavi Almamış Gönüllülerde, Pembrolizumab (MK-3475) Artı Kemoterapi Kombinasyonunun, Plasebo Artı Kemoterapi ile Karşılaştırıldığı Randomize, Çift Kör, Faz 3, uluslararası, çok merkezli çalışma. Prot.no: MK3475-355. Çalışmadaki görevi: sub-investigator.
4) A Randomized Phase III study of pembrolizumab given concomitantly with chemoradiation and as maintenance therapy versus chemoradiation alone in subjects with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-412). Prot.no: MK3475-412. Çalışmadaki görevi: sub-investigator.
5) İleri Evre/Metastatik Özofagus Karsinomu olan Gönüllülerde Birinci Basamak Tedavisi olarak Cisplatin ve 5-Fluorouracil ile Kombinasyon Halinde Plaseboya karşı Cisplatin ve 5-Fluorouracil ile Kombinasyon Halinde Pembro’nin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Faz III Klinik Çalışma. MK3475-590. Çalışmadaki görevi: sub-investigator.