+90.232 399 50 50
Caner Topaloğlu
Uzm. Dr. Caner Topaloğlu
Kardiyoloji
Caner.Topaloglu@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji, Koroner arterler (kalp damarları) ve karotis arter (şah damarı) balon ve stent uygulamaları, Extremite( kol ve bacak) arterlerinin balon ve stentlenmesi, Kalıcı kalp pili implantasyonu (KPM, ICD, CRT), Kalp krizi (akut miyokard enfarktüsü) tanı ve medikal-girişimsel tedavisi, Hipertansiyon ve hiperlipidemi tanı ve tedavisi, Kalp yetersizliği tanı ve tedavisi, Kalp kapak hastalıkları tanı ve tedavisi, Kalp ritm bozuklukları tanı ve medikal tedavisi

Üye Olduğu Dernekler

Türk Kardiyoloji Derneği, Avupa Kardiyoloji Derneği, Türk Tabipler Birliği