+90.232 399 50 50
Bahadır Çangal
Dr. Bahadır Çangal
Acil Tıp
bahadir.cangal@medicalpark.com.tr
+905306627330

Tıp Eğitimi

Ispartda Süleyman Demirel Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Travma Acilleri
Kardiyak Aciller
Resüsitasyon

Üye Olduğu Dernekler

İzmir Tabipler Odası