+90.232 399 50 50
Ayhan Ulusoy
Op. Dr. Ayhan Ulusoy
Ortopedi / Travmatoloji
ayhan.ulusoy@medicalpark.com.tr
0232 399 50 50

Tıp Eğitimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi

Uzmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakultesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD

Bilimsel Yayınları

1- Prevention of proximal junctional kyphosis after posterior surgery of Scheuermann


kyphosis: an operative technique.


Yanik HS, Ketenci IE, Polat A, Ulusoy A, Deniz G, Kose O, Erdem S.

J Spinal Disord Tech. 2015

2- Bilateral posterior shoulder dislocation after electrical shock: A case report.

Ketenci IE, Duymus TM, Ulusoy A, Yanik HS, Mutlu S, Durakbasa MO.


Ann Med Surg (Lond). 2015

3- Upper extremity acute compartment syndrome during tissue plasminogen activator therapy

for pulmonary embolism in a morbidly obese patient.

Tuna S, Duymus TM, Mutlu S, Ketenci IE, Ulusoy A.

Int J Surg Case Rep. 2015

4- Three-Dimensional Correction in Patients With Lenke 1 Adolescent Idiopathic

Scoliosis: Comparison of Consecutive Versus Interval Pedicle Screw Instrumentation.

Ketenci IE, Yanik HS, Demiroz S, Ulusoy A, Erdem S.

Spine (Phila Pa 1976). 2016

5- Selection of distal fusion level in posterior instrumentation and fusion of Scheuermann

kyphosis: is fusion to sagittal stable vertebra necessary?

Yanik HS, Ketenci IE, Coskun T, Ulusoy A, Erdem S.

Eur Spine J. 2016

Ulusal Yayın/Bildiri/Poster

1-Ulusoy A, Çetinkaya F, Ketenci İE, Durakbaşa MO, Tuna S, Erdem Ş. 75 yaş üstü femur

boyun kırığı olan hastalarda çimentosuz bipolar hemiartroplastinin erken dönem sonuçları.

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2013, poster

2-Ulusoy A, Canbora MK, Köse Ö, Kuyumcu M, Erdem Ş Eklem dışı Radius kırıklarında el

bileği eklemi yaralanma özellikleri 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim

2013, Poster
3-Kaya E, Durakbaşa MO, Ketenci İE, Ulusoy A, Tuna S, Erdem Ş. Erişkin humerus üst uç

kırıklarının kilitli plak-vida osteosentezi ile tedavisinin sonuçları ve komplikasyonları.

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2013, Sözlü Bildiri

4-Erdoğan Ö, Durakbaşa MO, Ketenci İE, Tuna S, Ulusoy A, Erdem Ş. Erişkin humerus alt

uç kırıklarının cerrahi tedavisi sonuçları ve komplikasyonları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve

Travmatoloji Kongresi, Ekim 2013, Sözlü Bildiri

5-Durakbaşa MO, Kuyumcu M, Subaşı D, Batan S, Ulusoy A, Tuna S, Ketenci İE, Erdem

Ş. Donuk omuz tedavisinde manipülasyon: Zamanlama, analjezi ve rehabilitasyon

protokolü.23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2013, Sözlü Bildiri

6-Özel MS, Ketenci İE, Kaya E, Tuna S, Saygı B, Ulusoy A. Pediatrik femur kırıklarında

rotasyon miktarının direkt grafiden hesaplanması. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji

Kongresi, Ekim 2013, Sözlü Bildiri

7-Ketenci IE, Yanik HS, Ulusoy A, Demiröz S, Erdem Ş. Lenke tip 1 adölesan idiopatik

skolyozda segmental ve nonsegmental pedikül vida enstrümantasyonunun radyolojik

sonuçlarının karşılaştırılması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım

2014, Sözlü Bildiri

8-Ulusoy A, Ketenci İE, Durakbaşa MO, Tuna S, Erdem Ş. Konjenital bilateral patellar

hipoplazi. Olgu sunumu 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2014,

Poster

9-Ulusoy A, Ketenci İE, Yanik HS, Durakbasa O, Tuna S, Cetinkaya F, Erdem S Adolesan

idiopatik skolyoz cerrahisi sırasında kanama miktarı 24. Ulusal Türk Ortopedi ve

Travmatoloji Kongresi, Kasım 2014, Sözlü Bildiri

10-Yanık HS, Polat A, Ulusoy A, Ketenci IE , Erdem Ş. El bileği kavrama gücünün

toplumsal değeri 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2014, Poster

11-Yanık HS, Coskun T , Ketenci IE, Ulusoy A , Polat A, Erdem S Torasik hiperkifoz

cerrahisinde distal bileşke kifozunun gelişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi,. 24.

Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2014, Poster

12-Durakbasa MO, Kuyumcu M , Ketenci IE, Ulusoy A ,Tuna S, Erdem S . Koronoid çıkıntı

kırıklarının lateral girişimle tespiti 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,

Kasım 2014, Poster

13-Ketenci IE, Yanık HS, Demiröz S, Ulusoy A, Erdem Ş. Lenke tip 5C AIS hastalarında alt

enstrümante edilen vertebra seçimi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,
Kasım 2015, Poster

14-Yanık HS, Ketenci IE, Demiröz S, Ulusoy A, Kafadar A, Erdem Ş. Lenke tip 3C ve tip 6C

AIS hastalarında üst enstrümante edilen vertebra seviyesinin servikal sagittal dizilime etkisi.

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2015, Poster

15-Yanık HS, Ketenci IE, Durakbaşa MO, Ulusoy A, Soyarslan M, Erdem Ş. Pediatrik

suprakondiler humerus kırıklarında açık ve kapalı cerrahinin karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk

Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kasım 2015, Poster

16-Ulusoy A, Çetinkaya F, Ketenci IE, Yanık HS, Durakbaşa MO, Erdem Ş. Türkiye’de yaşlı

kalça kırıklı hastalarda kırık mekanizması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji

Kongresi, Kasım 2015, Poster

17- Durakbaşa MO, Gökel F, Çelik AŞ, Tuna S, Ulusoy A, Ketenci IE, Erdem Ş. Divertikülit

komplikasyonu atipik nekrotizan fasyit. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,

Kasım 2015, Poster

18-Ulusoy A, Soyarslan M, Ketenci IE, Yanık HS, Durakbaşa MO, Erdem Ş. Lateral

epikondilit kavrama gücünü etkiler mi? 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,

Kasım 2015, Sözlü Bildiri

19-Ketenci IE, Yanik HS, Ulusoy A, Demiroz S, Soyarslan M, Erdem S. Lowest

instrumented vertebrae selection for posterior fusion of Lenke 5C adolescent idiopathic

scoliosis: can we stop the fusion at lower-end vertebra-1? 11th International Turkish Spine

Congress, Mayıs 2015, Sözlü Bildiri

20-Yanik HS, Ketenci IE, Demiroz S, Gokel F, Ulusoy A, Erdem S. The effect of

postoperative thoracic kyphosis on cervical sagittal alignment after long fusions of Lenke type

3C and 6C AIS curves. 11th International Turkish Spine Congress, Mayıs 2015, Sözlü Bildiri

21-Ketenci IE, Yanik HS, Demiroz S, Ulusoy A, Erdem S. A rare complication of spine

surgery: Case report of peripheric facial paralysis. 11th International Turkish Spine Congress,

Mayıs 2015, Poster

22-Yanik HS, Ketenci IE, Ulusoy A, Demiroz S, Erdem S. The effect of surgical treatment on

pulmonary functions in adolescent idiopathic scoliosis. 11th International Turkish Spine

Congress, Mayıs 2015, Poster

23-Demiroz S, Ketenci IE, Yanik HS, Ulusoy A, Erdem S. Intraspinal anomalies in

adolescent idiopathic scoliosis: Is routine use of MRI necessary? 11th International Turkish

Spine Congress, Mayıs 2015, Poster
24- Ketenci IE, Yanik HS, Ulusoy A, Demiroz S, Erdem S. Clinical outcomes of plating in

forearm fractures. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, Nisan 2015, Poster

25-Yanik HS, Ketenci IE, Ulusoy A, Demiroz S, Erdem S. Comparison of manuel and digital

cobb angle measurement in AIS. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, Nisan 2015,

Poster

26-Durakbaşa MO, Tuna S, Ketenci IE, Ulusoy A. Humerus üst uç kırıklarında redüksiyon

kalitesi ve humerus başına giden vidaların konumunun skopi ile değerlendirilmesi. 26. Ulusal

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2016, Sözlü Bildiri

27-Ketenci IE, Ulusoy A, Durakbaşa MO, Adıyeke L, Duymuş TM. Akut mallet kırıklarında

ekstansiyon bloğu ile kapalı redüksiyon ve fiksasyon uygulamalarımız. 26. Ulusal Türk

Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2016, Poster

28-Yanık HS, Ketenci IE, Ulusoy A, Erdem Ş. Adölesan idiopatik skolyozda supin

pozisyondaki torakal vertebra rotasyonunun mr görüntüleme ile değerlendirilmesi. 26. Ulusal

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2016, Poster

29-Ulusoy A, Ketenci IE, Yanık HS, Durakbaşa MO, Tuna S, Erdem Ş. Adolesan idiopatik

skolyoz cerrahisi sırasında nörofizyolojik monitorizasyon sinyal kaybı. 26. Ulusal Türk

Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2016, Poster

30- Durakbaşa MO, Tuna S, Ketenci IE, Ulusoy A, Keçeci T. Charcot-Marie- Tooth

hastalığında Cavovarus cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve

Travmatoloji Kongresi, Ekim 2016, Poster

31-Tuna S, Duymuş TM, Adıyeke L, Ketenci IE, Ulusoy A. Uyumsuz eklemli orta-ileri

derece Halluks valgus olgularında Scarf osteotomisi ile tedavi sonuçlarımız. 26. Ulusal Türk

Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 2016, Poster

32- Şimşek B, Ketenci IE, Yanık HS, Ulusoy A, Erdem Ş. Adölesan idiopatik skolyozda

posterior enstrümantasyaon ve füzyon sonrası proksimal bileşke kifozunun değerlendirilmesi.

XXII. Uluslar arası Türk Omurga Kongresi, Nisan 2017, Sözlü Bildiri

33- Ketenci IE, Yanık HS, Ulusoy A, Erdem Ş. İnstabil intertrokanterik femur kırıklarında

revizyon tipi modüler hemiartroplasti uygulamalarımız. Kemik Eklem Kongresi, Nisan 2017,

Sözlü Bildiri

34-Yanık HS, Ketenci IE, Ulusoy A, Kafadar AB, Ateşer RY, Erdem Ş. Bağ koruyan sabit ve

hareketli total diz protezlerinde fleksiyon açısı ve diz önü ağrısı. Kemik Eklem Kongresi,

Nisan 2017, Sözlü Bildiri
Kitap Bölüm Yazarlığı;

1-Balioğlu MD, Benli IT, Dikici F. Omurgayı tutan sendromlar, Duchenne Muskuler

distrofi. Ulusoy A. Türk Omurga Derneği yayınları,2016. Bölüm VI s.251-66.

Ulusal Kongre Konuşması;

Postlamimektomi kifozu, 27 Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Ekim 2017

Aldığı Kurslar/Sertifikalar

AO Travma (Temel) Kursu (2007) 

AO Travma (İleri) Kursu (2009)

AO Pediatrik Travma Kursu (2009)

Graff GKD USG (2009)

PEV (Ponseti) (2009)

Temel Cerrahi Artkoskopi Kursu (2011)

İleri Cerrahi Artkoskopi Kursu (2011)

Tendon Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Kursu (2011)

İlizarov Yöntemi ve Uygulamaları Kursu (2011)

Eurospine Diploma (Avrupa Omurga Derneği Diploması) (2014)

Omuz Artkoskopi Temel Kursu (2016)