+90.232 399 50 50
Ali Saklamaz
Uzm. Dr. Ali Saklamaz
Endokrinoloji ve Metabolizma
ali.saklamaz@medicalpark.com.tr
+905301742085

Biyografisi

Doktorumuz 15 yaş ve üstü hastalara bakmaktadır.

Tıp Eğitimi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Tıbbi İlgi Alanları

Diyabet
Tiroid Hastalıkları
Hipofiz Hastalıkları
Aşırı Kıllanma
Osteoporoz

Bilimsel Yayınları

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

ARI ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK (APİTERAPİ), Bölüm adı:(Diyabetli Hastalar Bal Tüketebilir mi?) (2015)., SAKLAMAZ ALİ, SİDAS MEDYA, Editör:EREN AKÇİÇEK, BANU YÜCEL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 228, ISBN:978-605-5267-26-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1830234)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
YALÇIN MURAT,KOBAK ŞENOL,YILMAZ HATİCE,AYKIR HALİL,TUĞBA KARADENİZ,SAKLAMAZ ALİ (2015). Auriküler kondrit ile başlayan sistemik lupus eritematozus olgusu. Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanesi Dergisi, 25(2), 125-128., Doi: 10.5222/terh.2015.125 (Kontrol No: 1535904)

SAKLAMAZ ALİ,BEKDEMİR HANDAN,UYAR MURAT,YALÇIN MURAT,MAMMADOVA HALIDA,KARADENİZ MUAMMER (2015). The Effect of Colchicine on Thyroid Eye Disease: A Case Report. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(2), 142-144., Doi: 10.4274/tjem.2926

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
(Kontrol No: 1383064)

YALÇIN MURAT,SAKLAMAZ ALİ,DOĞAN FARUK,YILMAZ HATİCE,ÖZTÜRK HAKAN,AYKIR HALİL (2015). Ciddi hipokalsemi gelişen yaygın osteoblastik kemik metastazlı prostat kanserli bir hasta. EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ, 53(1), 57-61. (Kontrol No: 1511166)

GENÇ MİNE,KARAARSLAN SERAP,ŞAHİN NESLİN,SAKLAMAZ ALİ,UYAR BELKIZ,SERKAN GÜÇLÜ (2015). Overin dev mikst tip seks kord stromal tümörü. Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Dergisi, 42(1), 467-470. (Kontrol No: 1355443)

Yalçın Murat, Yılmaz Hatice, Sever Fidan, Kırcı Adnan, Karadeniz Muammer,
Anık Hasan, Uzunel Halil, Tavlı Talat, Genç Berhan, Saklamaz Ali, Yılmaz Nuh (2014). Ailesel Akdeniz Ateşi Tanılı Dört Hastada Perikardit. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 27-35. (Kontrol No: 1264922)

Genç Mine, Karaarslan Serap, Şahin Neslin, Saklamaz Ali, Korkut Berrin (2014). Ovaryan Hipertekozis: Nadir Bir Klinik Antite. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 157-159., Doi: 10.4328/JCAM.2931 (Kontrol No: 1245212)

Yalcin Murat, Yilmaz Hatice, Kirci Adnan, Karadeniz Muammer, Anik Hasan, Uzunel Halil, Tavli Talat, Oncel Güray, Saklamaz Ali, Yilmaz Nuh (2014). A Case of Splenic Infarction Developing Atrial Fibrillation. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 5(5), 141-143., Doi: 10.5152/jaemcr.2014.57973 (Kontrol No: 1125749)

Saklamaz Ali, Sivrikoz Oya, Çökmez Atilla (2012). Graves Hastalığında Rastlantısal Saptanan Papiller Karsinom: Olgu Sunumu. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism , 16(4), 102-104., Doi: 10.4274/Tjem.2036 (Kontrol No: 1097275)

Akinci Baris, Demir Tevfik, Saklamaz Ali, Kebapcilar Levent, Comlekci Abdurrahman (2005). Thyrotoxic HypokalaemicPeriodic Paralysis (TPP) in Turkey: Report of a Case and Review of the Literature. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 9(3), 73-79. (Kontrol No: 1097269)

Celik Ali, Yenicerioglu Yavuz, Saklamaz Ali, Cavdar Caner, Ersoy Rifki, Camsari Taner (2002). Acute renal failure due to rhabdomyolysis secondary to severe hyperosmolality: A case report.. Journal of Ankara Medical School, 24(4), 207-210. (Kontrol No: 1097259)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
SEVİM EROL,MELİKOĞLU CENK,SAKLAMAZ ALİ,MAYDA ARSLAN (2015). Epidermal Büyüme Faktörü İle Tedavi Edilen Bir Diyabetik Ayak:Olgu Sunumu. BUHASDER 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu, (Yayın No:1695584)

MELİKOĞLU CENK,SEVİM EROL,KEKLİK BARIS,SAKLAMAZ ALİ,EREN FİKRET (2015). Romatoid Artrit Hastasında Diyabetik Ayak Ülserini Taklit Eden Nöropatik Ülser. XII Metabolik Sendrom Sempozyumu, (Yayın No:1554689)

MELİKOĞLU CENK,SEVİM EROL,KEKLİK BARIS,SAKLAMAZ ALİ,EREN FİKRET (2015). Diyabetik Hastalarda kardiyak Cerrahi Sonrası Gelişen 'Sternal Dehisens' Onarımında M. Pectoralis Major Kas Flebinin Kullanımı. XII Metabolik Sendrom Sempozyumu, (Yayın No:1554708)

MELİKOĞLU CENK,SEVİM EROL,SAKLAMAZ ALİ,KEKLİK BARIS,EREN FİKRET (2015). Diyabetik Hastalarda Fornier Gangreni Sonrası Gelişen Geniş skrotal Defektin Onarımında Güvenli Bir Yöntem: Superior-Medial Tigh Flebi. XII Metabolik Sendrom Sempozyumu, (Yayın No:1554700)

MELİKOĞLU CENK,SAKLAMAZ ALİ,SEVİM EROL,KEKLİK BARIS,EREN FİKRET (2015). Liposakşın Sonrası Diyabetik Bir Hastada Alt Ekstremitede Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: Sellülit. XII Metabolik Sendrom Sempozyumu, (Yayın No:1554697)

SEVİM EROL,MELİKOĞLU CENK,SAKLAMAZ ALİ,ŞAHİN VEYSEL,GÖKDUMAN AYŞE (2015). DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARI:MİKROBİYOLOJİ, ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE CERRAHİ YAKLAŞIM. 5. EKMUD (TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ) BİLİMSEL PLATFORMU, (Yayın No:1379307)

YALÇIN MURAT,YILMAZ HATİCE,SAKLAMAZ ALİ,KARADENİZ MUAMMER,AYKIR HALİL (2015). HİPERKALSEMİ VE HİPERPARATİROİDİNİN NADİR BİR SEBEBİ HİPOKALSİÜRİK HİPERKALSEMİ OLGUSU. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2015, (Yayın No:1377626)

YALÇIN MURAT,YILMAZ HATİCE,AYKIR HALİL,KIRCI ADNAN,SAKLAMAZ ALİ,KARADENİZ MUAMMER,ÖZENTÜRK KIRGIZ ÖZLEM (2015). CİDDİ KLİNİK BULGULARA NEDEN OLAN, MALİGNİTE ÖN TANISI İLE TETKİK EDİLEN VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLGUSU. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2015, (Yayın No:1377629)

YALÇIN MURAT,YILMAZ HATİCE,KARASLAN AHMET ADNAN,DOĞAN FARUK,AKBAŞOĞLU UĞUR,SAKLAMAZ ALİ,AYKIR HALİL,ÖZENTÜRK KIRGIZ ÖZLEM,GÖKSU SÜLEYMAN YASİN,HATİPOĞLU FİLİZ (2015). GERİATRİK HASTADA OSTEOBLASTİK KEMİK METASTAZINA BAĞLI CİDDİ HİPOKALSEMİ. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2015, (Yayın No:1377650)

İnanç Mustafa, Cengiz B, Uludağ A, Saklamaz Ali, Saygılı Füsun, Arıkan H (2014). Obez hastalarda MC4R (ekzon) ve FTO (1.intron) Genlerinde Mutasyon ve Polimorfizm Araştırması,. 11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, (Yayın No:1118259)

Gökduman Ayşe, Saklamaz Ali, Hakan Cengiz, Akyıldız Muhittin, Bekdemir Handan, Karadeniz Muammer (2014). Diyabetes Mellitus’lu hasta takibinde tükürük fruktozamin düzeyi. 36. Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (Yayın No:1118210)

YALÇIN MURAT,YILMAZ HATİCE,KARADENİZ MUAMMER,SAKLAMAZ ALİ (2014). Anemi ile birlikte ciddi lökopeni trombositopeni saptanan vitamin B12 eksikliği olgusu. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2014, (Yayın No:1377621)

Saklamaz Ali, Nusret Yılmaz, Güneş Ayşe, Demir Tevfik, Kebabçılar Levent , Çömlekçi Abdurrahman, Bayraktar Fırat, Biberoğlu Sevinç, Yeşil Sena (2004). Kliniğimizde Subklinik Hipertiroidi Nedenleri. 27 th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases., (Yayın No:1118168)

Akıncı Barış, Saklamaz A, Özdoğan Özhan, Çömlekçi Abdurrahman, Bayraktar Fırat, Yener Serkan, Yeşil Sena (2004). Tiroid Hemiagenezisi.. 27 th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases, (Yayın No:1118178)

Demir Tevfik, Akıncı Barış, Saklamaz Ali, Kebabçılar Levent, Savran Yusuf, Yılmaz Nusret, Özdoğan Özhan, Çömlekçi Abdurrahman, Bayraktar Fırat, Yeşil Sena (2004). Toksik nodüler guatr nedeniyle gelişen tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi. 27 th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases, (Yayın No:1118136)

Meral Murat, Özkan Güngör, Saklamaz Ali, Binicier Ömer, Çelik Ali, Koçdor Mehmet Ali, Yeşil Sena, Çamsarı Taner (2004). Normotansif Seyreden Primer Aldosteronizm Olgusu. VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (Yayın No:1118084)

Saklamaz Ali, Demir Tevfik, Albayrak S, Kılınç Oğuz, Yeşil Sena, Çömlekçi Abdurrahman, Bayraktar Fırat, Savran Yusuf , Beslek Aslı , Bengi Göksel (2004). Sarkoidoz tanısı konulan otoimmün poliglandular tip II sendromlu bir vaka. 40. Ulusal Diyabet Kongresi, (Yayın No:1118058)

Çömlekçi Abdurrahman, Bayraktar Fırat, Kayahan hasan, Tarhan Oktay, Ada Emel, Görken İlknur, Saklamaz Ali, Örük Gonca, Yeşil Sena, Biberoğlu Sevinç, Yılmaz Uğur (2003). Metastatik Meme Kanseri Tanısıyla İzlenen Hastada Hipofizer Metastaz: Vaka Sunumu. 26. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (Yayın No:1118018)

Çömlekçi Abdurrahman, Bayraktar Fırat, Saklamaz Ali, Önen Ahmet, Şanlı Aydın, Erbayraktar Serhat, Kılınç Oğuz, Kargı Aydanur, Ada Emel, Acar Ümit, Yeşil Sena (2003). Pituiter İnsidentalomalı Cushing Hastalığını Taklit Eden Periferik Yerleşimli Pulmoner Karsinoid Tümör Adacıkları Saptanan Ektopik ACTH salınımına Bağlı Cushing Sendromlu Hasta: Vaka Sunumu. 26. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (Yayın No:1118004)

Örük Gonca, Çömlekçi Abdurrahman, Mete N, Yeşil Sena, Sarıoğlu S, Akar Servet, Bayraktar Fırat, Saklamaz Ali, Biberoğlu Sevinç (2002). Propiltiourasil Kulanımına Bağlı Vaskulit Bulguları olan 3 olgu. 25. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, (Yayın No:1117793)

Saklamaz A, Yeşil Sena, Akman F, Örük Gonca, Çömlekçi Abdurrahman, Bayraktar Fırat, Kılıçarslan İnci, Akıncı Barış, Şen Mehmet, Biberoğlu Sevinç (2002). Radyoterapi Sonrası Serebral Enfarkt Gelişen İki Hipofizer Adenom Vakası. 25. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, (Yayın No:1117840)

Örük Gonca, Çömlekçi Abdurrahman, Mete N, Yeşil Sena, Bayraktar Fırat, Saklamaz Ali, Biberoğlu Sevinç (2002). Antitiroid Tedavi Almakta Olan Bireylerde Antinötrofil Sitoplazmik Antikor Gelişimi. 25. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, (Yayın No:1117971)

Barutça Sabri, Üstün Hasan, Saklamaz Ali, Şekeroğlu Binnaz, Yılmaz Uğur, Öztop İlhan, Alakavuklar Mehmet, Çehreli Cavit (1998). Evre IV Meme Kanserinde Kemik Metastazlarının değerlendirilmesi. 2. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, (Yayın No:1117739)

Üstün Hasan, Barutça Sabri, Saklamaz Ali, Yılmaz Uğur, Şekeroğlu Binnaz, Çabuk Mine, Alakavuklar Mehmet, Çehreli Cavit (1998). Adjuvan Tedavi alan Meme Kanserli Hastaların İzleminde Kemik Sintigrafisi. 2. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, (Yayın No:1117710)

Okan Abdullah, Saklamaz Ali, Çil Ahmet, Soytürk Müjde, Ellidokuz Ender, Akpınar Hale,Tankurt Ethem, Şimşek İlkay,Gönen Ömer (1997). Dışkıda Gizli Kan Pozitifliği Saptanan Olgulardaki Gastrointestinal Patolojiler. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, (Yayın No:1117625)

Üye Olduğu Dernekler

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği