+90.232 399 50 50
Ahmet Yekta Tüzün
Doç. Dr. Ahmet Yekta Tüzün
Gastroenteroloji
ahmetyekta.tuzun@medicalpark.com.tr
+905306627190

Biyografisi

Doktorumuz 16 yaş ve üstü hastalara bakmaktadır.

Tıp Eğitimi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları

Pankreas ve biliyer sistem hastalıkları
İleri gastroenterolojik işlemler (stentleme ,PEG, ERCP vb)
Kronik hepatitler
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
Peptik Ülser

Bilimsel Yayınları

1 . Bayan K, Yılmaz S, Tuzun Y, Can A ,Buyukbayram H. Granular cell tumor of the esophagus and its endoscopic treatment. Turk J Gastroenterol. 2007 Sep;18(3):208-209.

2. Kadim Bayan, Şerif Yılmaz, Yekta Tuzun, Yaşar Yıldırım. Epidemiological and clinical aspects of liver cirrhosis in adult patients living in Southeastern Anatolia: Leading role of HBV in 505 cases. Hepatogastroenterology. 2007 Dec;54(80):2198-202.

3. Bayan K, Tuzun Y, Yılmaz S, Canoruc N, Dursun M. Analysis of inherited thrombophilic mutations and natural anticoagulant deficiency in patients with idiopathic portal hypertension. J Thromb Thrombolysis. 2008 Aug 7.

4. Tuzun Y, Bayan K, Yilmaz S, Dursun M, Ozekinci T. The prevalence of primary and secondary Helicobacter pylori resistance to clarithromycin and probable contributing cofactors: Data from Southeastern Anatolia. Hepatogastroenterology. 2008 Jan-Feb;55(81):289-93.

5. Bayan K, Tüzün Y, Yilmaz S, Dursun M, F Canoruc. Clarifying the relationship between ABO/Rhesus blood group antigens and upper gastrointestinal bleeding. Dig Dis Sci. 2009 May;54(5):1029-34.

6. Y Tuzun, K Bayan, A Altintas, T Çil, S Yilmaz, M Dursun. An Unusual Case of Fever of Unknown Origin: Kikuchi-Fujimoto Disease. UHOD 2008;18(2):107-11.

7. Bayan K, Tüzün Y, Yilmaz S, Yilmaz G, Bilici A. Pyloric giant Brunner's gland hamartoma as a cause of both duodenojejunal intussusception and obscure gastrointestinal bleeding.Turk J Gastroenterol. 2009 Mar;20(1):52-6.

8. Y Tuzun, Y Celik, K Bayan, S Yilmaz, M Dursun, F Canoruc. Correlation of Tumour Markers in Ascitic Fluid and Serum: Are Measurements of Ascitic Tumour Markers a Futile
Attempt? J Int Med Res 2009;37 (1):87-95

9. Y Tuzun, S Yilmaz, M Dursun, F Canoruc, Y Çelik, T Çil, T Boyraz. How to Increase the Diagnostic Value of Malignancy-related Ascites: Discriminative Ability of the Ascitic Tumour Markers. J Int Med Res 2009;37 (1):96-104.

10. Y Tuzun, K Bayan, A Altintas, T Çil, M Erdemoğlu, S Yilmaz, M Dursun, F Canoruc. The role of ca-125 in differential diagnosis of ascites. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):610-5

Üye Olduğu Dernekler

Türk Gastroenteroloji Derneği (2005’den itibaren)
Türk Tabipleri Birliği (2000’dan itibaren)
İzmir Tabip Odası (2015’dan itibaren)