Adiye Özgüven
Uzm. Dr. Adiye Özgüven
Acil Tıp
adiye.ozguven@medicalpark.com.tr
+905301742096

Tıp Eğitimi

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Travma
Ultrason
Toksikoloji
Kardiyak Aciller
Nörovasküler Aciller

Üye Olduğu Dernekler

İzmir Tabip Odası