Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

Hastaların memnuniyetini sağlayacak hizmeti karşılamaya odaklanmak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını anlayarak, onlara en iyi sağlık hizmetini sunarak, tüm süreçlerde memnun ederek hizmet veririz. Çalışanlarımız için en iyi çalışma ortamını her zaman ve her durumda sağlar, gelişimleri için tüm fırsatları sunarız.

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hasta ve çalışan güvenliğini uluslararası rehberlerle sağlar, uygulamaları denetler, ölçer ve takip ederiz. Bu değerimizi her zaman bilimsel esaslı kıyaslamalarla kontrol ederiz.

Etik Kurallara Bağlılık

Evrensel değerlerle etik ilkelere bağlılık tüm işlerimizin temelini oluşturur.

Takım Çalışması

Kurumumuzda tüm paydaşlarla işbirliği ve dayanışma içinde çalışarak karşılıklı güvene dayalı ve uyumlu bir çalışma sergileriz. Takım çalışması ile kurumumuzun gelişimine ve iş hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuruz.

Gelişim ve Değişime Uyum

Kaliteli sağlık hizmetini hızlı ve güvenilir sunmak için insan kaynağımız, teknolojilerimiz ve tüm paydaşlarımızla süreçlerimizi çağdaş esaslara dayanarak günceller, geliştirir, değiştiririz. Gelişimi ve değişimi çeviklikle yönetiriz.

Topluma Katkı

Sağlıklı, kaliteli yaşamın sürdürülebilir değerlerle topluma aktarılması için çalışırız.

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

Hastaların memnuniyetini sağlayacak hizmeti karşılamaya odaklanmak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını anlayarak, onlara en iyi sağlık hizmetini sunarak, tüm süreçlerde memnun ederek hizmet veririz. Çalışanlarımız için en iyi çalışma ortamını her zaman ve her durumda sağlar, gelişimleri için tüm fırsatları sunarız.

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hasta ve çalışan güvenliğini uluslararası rehberlerle sağlar, uygulamaları denetler, ölçer ve takip ederiz. Bu değerimizi her zaman bilimsel esaslı kıyaslamalarla kontrol ederiz.

Etik Kurallara Bağlılık

Evrensel değerlerle etik ilkelere bağlılık tüm işlerimizin temelini oluşturur.

Takım Çalışması

Kurumumuzda tüm paydaşlarla işbirliği ve dayanışma içinde çalışarak karşılıklı güvene dayalı ve uyumlu bir çalışma sergileriz. Takım çalışması ile kurumumuzun gelişimine ve iş hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuruz.

Gelişim ve Değişime Uyum

Kaliteli sağlık hizmetini hızlı ve güvenilir sunmak için insan kaynağımız, teknolojilerimiz ve tüm paydaşlarımızla süreçlerimizi çağdaş esaslara dayanarak günceller, geliştirir, değiştiririz. Gelişimi ve değişimi çeviklikle yönetiriz.

Topluma Katkı

Sağlıklı, kaliteli yaşamın sürdürülebilir değerlerle topluma aktarılması için çalışırız.