+90 232 399 50 50

Kurumsal Değerlerimiz


1. Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

2. Hasta ve Çalışan Güvenliği

3. Etik Kurallara Bağlılık

4. Takım Çalışması

5. Gelişim ve Değişime Uyum

6. Topluma Katkı