+90 232 399 50 50

KALBİME SAĞLIK
Kardiyoloji muayenesi
Transtorasik ekokardiografi
EKG
BT, Koroner anjiyografi
ŞEKERİM PAKETİ
Endokrinoloji muayenesi
Diyetisyen Muayenesi
Kan şekeri ölçümü
Hemoglobin A1c
Homa testi (insülin direnci)
MENAPOZA HAZIRLIK PAKETİ
Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
Smear alınması
Kalsidiyol (25-hidroksivitamin D)
Dijital mammografi, iki taraflı
US, meme, iki taraflı
ERKEN TESHİS ONKOLOJİ KADIN PAKETİ
Check up muayenesi
Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
Hemogram (18 Parametre)
Kan şekeri ölçümü
Üre
Kreatinin
Protein total
Albümin
AST
ALT
Bilirübin, total
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Fosfor
Gaitada gizli kan
US, tiroid
US, tüm abdomen
Akciğer BT
Dijital mammografi, iki taraflı
US, meme, iki taraflı
Smear alınması
SAĞLIKLI BEYİN PAKETİ
Nöroloji muayenesi
Renkli Doppler US, karotid
MR anjiografi
MR, beyin(ilaç dahil)
SAĞLIKLI NEFES PAKETİ
Göğüs hastalıkları muayenesi
Psikiyatri muayenesi
Psikolog görüşmesi
Akciğer Grafisi (Tek yön)
Solunum fonksiyon testi
SAĞLIKLI SİNDİRİM PAKETİ
Gastroentroloji muayenesi
Gaitada gizli kan
US, üst abdomen
BT, sanal kolonoskopi
ERKEN TESHİS ONKOLOJİ ERKEK PAKETİ
Check up muayenesi
Üroloji muayenesi
Hemogram (18 Parametre)
Kan şekeri ölçümü
Üre
Kreatinin
Protein total
Albümin
AST
ALT
Bilirübin, total
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Fosfor
Gaitada gizli kan
PSA, total
US, tüm abdomen
Akciğer radyografisi, iki yönlü
BT, sanal kolonoskopi
KEMİK SAĞLIĞIM PAKETİ
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon muayenesi
Kalsiyum
Kalsidiyol (25-hidroksivitamin D)
Kemik dansitometresi, tüm vücut
ÜROLOJİ PAKETİ
Üroloji muayenesi
PSA,total
Testesteron, total
US, tüm abdomen
ANNELİĞE HAZIRIM PAKETİ
Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
Smear alınması
Hpv DNA PCR
Hemogram (18 Parametre)
Vitamin B12
Demir
Vitamin B9 (folik asit)
Tam idrar tetkiki
TSH
HBsAg
Anti-HBs
HEPATİT TEŞHİS PAKETİ
Dr.Muayene
Anti-HBsAg, ELISA
Anti-HCV IgG,ELISA
HBsAg
Anti-HIV, ELISA
TPHA testi, serum