+90.232 399 50 50
SMART ERKEK CHECK-UP PAKETİ
Check up muayenesi
Sedimantasyon
Hemogram (18 Parametre)
Hemoglobin A1c
Kan şekeri ölçümü
Kreatinin
Ürik asit
VİT-D
Vitamin B12
TSH
T4, serbest
Vitamin B9 (folik asit)
Kolesterol, total
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Trigliserit
AST
ALT
ALP
GGT
Tam idrar tetkiki
Gaitada gizli kan
EKG
US, tüm abdomen
Akciğer Grafisi (Tek yön)
SMART KADIN CHECK-UP PAKETİ
Check-up muayenesi
Sedimantasyon
Hemogram (18 Parametre)
Hemoglobin A1c
Kan şekeri ölçümü
Kreatinin
Ürik asit
Vitamin B12
Vitamin B9 (folik asit)
VİT-D
TSH
T4, serbest
Kolesterol, total
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Trigliserit
AST
ALT
ALP
GGT
Tam idrar tetkiki
Gaitada gizli kan
US, tüm abdomen
Akciğer Grafisi (Tek yön)
US, meme, iki taraflı
EKG
SILVER ERKEK CHECK-UP PAKETİ
Check up muayenesi
Kardioloji muayenesi
Sedimantasyon
Hemogram (18 Parametre)
Hemoglobin A1c
Kan şekeri ölçümü
Kreatinin
Ürik asit
VİT-D
Vitamin B9 (folik asit)
Vitamin B12
TSH
T4, serbest
Kolesterol, total
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Trigliserit
AST
ALT
ALP
GGT
Tam idrar tetkiki
Gaitada gizli kan
PSA, total
CEA
US, tüm abdomen
Akciğer Grafisi (Tek yön)
Kardiovasküler stres testi (efor)
EKG
Transtorasik ekokardiografi
SILVER KADIN CHECK-UP PAKETİ
Kardiyoloji muayenesi
Check up muayenesi
Sedimantasyon
Hemogram (18 Parametre)
Hemoglobin A1c
Kan şekeri ölçümü
Kreatinin
Ürik asit
Vitamin B12
VİT-D
Vitamin B9 (folik asit)
TSH
T4, serbest
Kolesterol, total
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Trigliserit
AST
ALT
ALP
GGT
CEA
Tam idrar tetkiki
Gaitada gizli kan
US, tüm abdomen
Akciğer Grafisi (Tek yön)
Kemik dansitometresi, tüm vücut
US, meme, iki taraflı
Dijital mammografi, iki taraflı
EKG
Kardiovasküler stres testi (efor)
Transtorasik ekokardiografi
GOLD ERKEK CHECK-UP PAKETİ
Kardiyoloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Check up muayenesi
Üroloji muayenesi
Anti-HBS
Anti-HCV
HBsAg
Anti-HIV
Açlık kan şekeri
ALP
ALT
AST
Üre
Hemoglobin A1c
Ürik asit
CRP
TSH
FT4
FT3
Gaitada gizli kan
Trigliserit
Hemogram (18 parametre)
Vitamin B9 (folik asit)
Kalsiyum
Kreatinin
B12 Vitamin
Sedimentasyon
Tam idrar analizi
Kolesterol, LDL
Total kolesterol
Kolesterol, HDL
CEA
Total PSA
Transtorasik ekokardiografi
Kardiovasküler stres testi (efor)
EKG
US, tiroid
US, tüm abdomen
Akciğer Grafisi (Tek yön)
Vitamin D
GOLD KADIN CHECK-UP PAKETİ
Check up muayenesi
Kardioloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
Anti-HBsAg
Anti-HCV ELISA
HBsAg
Anti-HIV, ELISA
Açlık kan şekeri
ALP
ALT
AST
Üre
Hemoglobin A1c
Ürik asit
CRP
TSH
T4
T3
Gaitada gizli kan, manuel
Trigliserit
Hemogram(18 parametre)
Vitamin B9 (folik asit)
Kalsiyum
Kreatinin
Vitamin B12
sedimantasyon
Tam idrar tetkiki
Kolesterol, LDL
Kolesterol, total
Kolesterol, HDL
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Smear alınması
Transtorasik ekokardiografi
Kardiovasküler stres testi (efor)
EKG
US, tiroid
US, tüm abdomen
Akciğer radyografisi, tek yönlü
Kemik dansitometresi, tüm vücut
Dijital mammografi, iki taraflı
US, meme, iki taraflı
Vitamin D
EXECUTIVE ERKEK CHECK-UP PAKETİ
Check-up muayenesi
Kardiyoloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Ürolojik Muayene
Nörolojik muayene
Diyetisyen Muayenesi
Açlık kan şekeri
LDH
GGT
ALP
ALT
AST
Anti-HCV
Anti-HIV
Anti-HBS
CRP
Kreatinin
ASO
RF
Sedimentasyon
TSH
T3
T4
Vitamin B9(Folik Asit)
BUN
Gaitada gizli kan
HBsAg
Hemogram (18 parametre)
Serbest PSA
Total PSA
CEA
Hemoglobin A1c
Kalsiyum
Tam idrar analizi
Total kolesterol
HDL
LDL
VLDL
Trigliserid
Vitamin D
Ürik asit
VIT-B12
EKG
Kranial MR
Ekokardiyografi
Kardiovasküler stres testi (efor)
Üroflowmetri
Bilateral karotis doppler USG (Ultrasonografi)
Tüm Batın USG (Ultasonografi)
Tiroid USG
Akciğer Grafisi (Tek yön)
EXECUTIVE KADIN CHECK-UP PAKETİ
Check-up muayenesi
Kardiyoloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Jinekolojik muayene/Trans vajinal USG ile
Nörolojik muayene
Diyetisyen Muayenesi
Açlık kan şekeri
LDH
GGT
ALP
ALT
AST
Anti-HCV
Anti-HIV
Anti-HBS
CRP
Kreatinin
ASO
RF
Sedimentasyon
TSH
T3
T4
Vitamin B9(Folik Asit)
BUN
Gaitada gizli kan
HBsAg
Hemogram (18 parametre)
PAP smear alınması ve değerlendirmesi
CEA
Hemoglobin A1c
Kalsiyum
Tam idrar analizi
Total kolesterol
HDL
LDL
VLDL
Trigliserid
Vitamin D
Ürik asit
VIT-B12
EKG
Kranial MR
Ekokardiyografi
Kardiovasküler stres testi (efor)
Kemik dansitometresi, tüm vücut
Dijital mammografi, iki taraflı
US, meme, iki taraflı
Bilateral karotis doppler USG (Ultrasonografi)
Tüm Batın USG (Ultasonografi)
Tiroid USG
Akciğer Grafisi (Tek yön)
PLATINIUM ERKEK CHECK-UP PAKETİ
Check up muayenesi
Nöroloji muayenesi
Kardiyoloji muayenesi
Göz Hastalıkları muayenesi
Diyetisyen muayenesi
Gastroenteroloji muayenesi
Üroloji Muayenesi
ANTİ-HBS
ANTİ -HCV
HBSAG
ANTİ-HIV
Açlık kan şekeri
LDH
GGT
ALP
ALT
Hemoglobin A1c
AST
Üre
CRP
ASO
RF
Folik Asit
Hemogram (18 parametre)
Kalsiyum
Kreatinin
Sedimentasyon
Total Kolesterol
HDL
LDL
Trigliserid
TSH
VİT-B12
Ürik Asit
T3
T4
CEA
PSA, serbest
PSA,total
VİT -D
Tam İdrar Tetkiki
Gaitada Gizli Kan
Tüm Batın USG
Tiroid USG
Akciğer Grafisi (Tek yön)
BT,koroner anjiyografi
Karotis Doppler
MR anjiografi, kranial (beyin)
BT, sanal kolonoskopi
EKG
Transtorasik ekokardiografi
Ferritin
PLATINIUM KADIN CHECK-UP PAKETİ
Check up muayenesi
Nöroloji muayenesi
Kardioloji muayenesi
Göz hastalıkları muayenesi
Diyetisyen muayenesi
Gastroentroloji muayenesi
Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
ANTİ-HBS
ANTİ -HCV
HBSAG
ANTİ-HIV
Açlık kan şekeri
LDH
GGT
ALP
AST
ALT
Hemoglobin A1c
Üre
CRP
ASO
RF
Folik Asit
Hemogram (18 parametre)
Kalsiyum
Kreatinin
Sedimentasyon
Total Kolesterol
HDL
LDL
Trigliserid
TSH
T3
T4
VİT-B12
Ürik Asit
CA 19/9
CA/125
CA 15-3
CEA
VİT-D
PAP Smear
Tam İdrar Tetkiki
Gaitada Gizli Kan
Tüm Batın USG
Akciğer Grafisi (Tek yön)
Kemik Ölçümü
BT, koroner anjiyografi
Bilateral Meme USG
Tiroid USG
Mammografi
Karotis Doppler
MR anjiografi, kranial (beyin)
BT, sanal kolonoskopi
EKG
Transtorasik ekokardiografi
Ferritin