Gold Kadın Checkup Paketi

Gold Kadın Paketi

 • Check up muayenesi
 • Kardioloji muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi
 • Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
 • Diyetisyen muayenesi
 • Fonksiyonel Tıp muayenesi
 • Anti-HBsAg
 • Anti-HCV ELISA
 • HBsAg
 • Anti-HIV, ELISA
 • Kan şekeri ölçümü,açlık
 • ALP
 • ALT
 • AST
 • Üre
 • Hemoglobin A1c
 • Ürik asit
 • CRP
 • TSH
 • T4
 • T3
 • Gaitada gizli kan, manuel
 • Trigliserit
 • Hemogram(18 parametre)
 • Vitamin B9 (folik asit)
 • Kalsiyum
 • Kreatinin
 • Vitamin B12
 • sedimantasyon
 • Tam idrar tetkiki
 • Kolesterol, LDL
 • Kolesterol, total
 • Kolesterol, HDL
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • İnsülin
 • Homa indeksi
 • Smear alınması
 • Transtorasik ekokardiografi
 • Kardiovasküler stres testi (efor)
 • EKG
 • US, tiroid
 • US, tüm abdomen
 • Akciğer radyografisi, tek yönlü
 • Kemik dansitometresi, tüm vücut
 • Dijital mammografi, iki taraflı
 • US, meme, iki taraflı
 • Vitamin D

Fonksiyonel Tıp İçerikleri;

 • RF
 • Potasyum, serum
 • Laktik dehidrogenaz (LDH), serum
 • Ferritin testi
 • Gamma glutamil transferaz (GGT), serum
 • Sodyum, serum
 • Magnezyum
 • Homosistein
 • Anti-tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)
 • Anti-tiroglobülin antikoru (Anti-Tg)
 • İntakt paratiroid hormon (iPTH) testi
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
 • Anti-gliyadin antikoru IgG
 • Anti-gliyadin antikoru (AGA) IgA
 • Renkli Doppler US, karotid
Gold Erkek Checkup Paketi

Gold Erkek Checkup Paketi

 • Kardiyoloji muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi
 • Check up muayenesi
 • Üroloji muayenesi
 • Diyetisyen muayenesi
 • Fonksiyonel Tıp muayenesi
 • Anti-HBS
 • Anti-HCV
 • HBsAg
 • Anti-HIV
 • Açlık kan Sekeri,açlık
 • ALP
 • ALT
 • AST
 • Üre
 • HbA1C
 • Ürik asit
 • CRP
 • TSH
 • FT4
 • FT3
 • Gaitada gizli kan
 • Trigliserit
 • Hemogram (18 parametre)
 • Vitamin B9 (folik asit)
 • Kalsiyum
 • Kreatinin
 • B12 Vitamin
 • Sedimentasyon
 • Tam idrar analizi
 • Kolesterol, LDL
 • Total kolesterol
 • Kolesterol, HDL
 • CEA
 • Total PSA
 • İnsülin
 • Homa indeksi
 • Transtorasik ekokardiografi
 • Kardiovasküler stres testi (efor)
 • EKG
 • US, tiroid
 • US, tüm abdomen
 • Akciğer Grafisi (Tek yön)
 • Vitamin D

Fonksiyonel Tıp İçerikleri;

 • RF
 • Potasyum, serum
 • Laktik dehidrogenaz (LDH), serum
 • Ferritin testi
 • Testosteron, total
 • Gamma glutamil transferaz (GGT), serum
 • Sodyum, serum
 • Magnezyum
 • Homosistein
 • Anti-tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)
 • Anti-tiroglobülin antikoru (Anti-Tg)
 • İntakt paratiroid hormon (iPTH) testi
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
 • Anti-gliyadin antikoru IgG
 • Anti-gliyadin antikoru (AGA) IgA
 • Renkli Doppler US, karotid
Executive Kadın Checkup Paketi

Executive Kadın Checkup Paketi

 • Check-up muayenesi
 • Kardiyoloji muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi
 • Jinekolojik muayene/Trans vajinal USG ile
 • Nörolojik muayene
 • Diyetisyen muayenesi
 • Fonksiyonel Tıp muayenesi
 • Kan şekeri ölçümü,açlık
 • LDH
 • GGT
 • ALP
 • ALT
 • AST
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV
 • Anti-HBS
 • CRP
 • Kreatinin
 • ASO
 • RF
 • Sedimentasyon
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Vitamin B9(Folik Asit)
 • BUN
 • Gaitada gizli kan
 • HBsAg
 • Hemogram (18 parametre)
 • PAP smear alınması ve değerlendirmesi
 • CEA
 • HbA1c
 • Kalsiyum
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Trigliserid
 • Vitamin D
 • Ürik asit
 • VIT-B12
 • İnsülin
 • Homa indeksi
 • EKG
 • Kranial MR
 • Ekokardiyografi
 • EFOR Treadmill
 • Kemik dansitometresi, tüm vücut
 • Dijital mammografi, iki taraflı
 • US, meme, iki taraflı
 • Bilateral karotis doppler USG (Ultrasonografi)
 • Tüm Batın USG (Ultasonografi)
 • Tiroid USG
 • PA AC grf (Tek yönlü Akciğer Röntgeni)

Fonksiyonel Tıp İçerikleri;

 • Potasyum, serum
 • Ferritin testi
 • Sodyum, serum
 • Magnezyum
 • Homosistein
 • Anti-tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)
 • Anti-tiroglobülin antikoru (Anti-Tg)
 • İntakt paratiroid hormon (iPTH) testi
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
 • Anti-gliyadin antikoru IgG
 • Anti-gliyadin antikoru (AGA) IgA
Executive Erkek Checkup Paketi

Executive Erkek Checkup Paketi

 • Check-up muayenesi
 • Kardiyoloji muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi
 • Ürolojik Muayene
 • Nörolojik muayene
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Fonksiyonel Tıp muayenesi
 • Kan şekeri ölçümü,açlık
 • LDH
 • GGT
 • ALP
 • ALT
 • AST
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV
 • Anti-HBS
 • CRP
 • Kreatinin
 • ASO
 • RF
 • Sedimentasyon
 • TSH
 • T3
 • T4
 • Vitamin B9(Folik Asit)
 • BUN
 • Gaitada gizli kan
 • HBsAg
 • Hemogram (18 parametre)
 • Serbest PSA
 • Total PSA
 • CEA
 • HbA1c
 • Kalsiyum
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Trigliserid
 • Vitamin D
 • Ürik asit
 • VIT-B12
 • İnsülin
 • Homa indeksi
 • EKG
 • Kranial MR
 • Ekokardiyografi
 • EFOR Treadmill
 • Bilateral karotis doppler USG (Ultrasonografi)
 • Tüm Batın USG (Ultasonografi)
 • Tiroid USG
 • PA AC grf (Tek yönlü Akciğer Röntgeni)

Fonksiyonel Tıp İçerikleri;

 • Potasyum, serum
 • Ferritin testi
 • Testosteron, total
 • Sodyum, serum
 • Magnezyum
 • Homosistein
 • Anti-tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)
 • Anti-tiroglobülin antikoru (Anti-Tg)
 • İntakt paratiroid hormon (iPTH) testi
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
 • Anti-gliyadin antikoru IgG
 • Anti-gliyadin antikoru (AGA) IgA
Platinium Kadın Checkup Paketi

Platinium Kadın Checkup Paketi

 • Check up muayenesi
 • Nöroloji muayenesi
 • Kardioloji muayenesi
 • Göz hastalıkları muayenesi
 • Gastroentroloji muayenesi
 • Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak-Burun-Boğaz Muayenesi
 • Diyetisyen muayenesi
 • Fonksiyonel Tıp muayenesi
 • ANTİ-HBS
 • ANTİ -HCV
 • HBSAG
 • ANTİ-HIV
 • Kan şekeri ölçümü,açlık
 • LDH
 • GGT
 • ALP
 • AST
 • ALT
 • Hba1c
 • Üre
 • CRP
 • ASO
 • RF
 • Folik Asit
 • Hemogram (18 parametre)
 • Kalsiyum
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid
 • TSH
 • T3
 • T4
 • VİT-B12
 • Ürik Asit
 • CA 19/9
 • CA/125
 • CA 15-3
 • CEA
 • VİT-D
 • İnsülin
 • Homa indeksi
 • PAP Smear
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Tüm Batın USG
 • Akciğer Grafisi (Tek yön)
 • Solunum Fonksiyon testi
 • Saf ses odyometrisi
 • Kemik Ölçümü
 • BT, koroner anjiyografi
 • Bilateral Meme USG
 • Tiroid USG
 • Mammografi
 • Karotis Doppler
 • MR anjiografi, kranial (beyin)
 • BT, sanal kolonoskopi
 • EKG
 • Ekokardiyografi
 • Ferritin

Fonksiyonel Tıp İçerikleri;

 • Potasyum, serum

 • Sodyum, serum
 • Magnezyum
 • Homosistein
 • Anti-tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)
 • Anti-tiroglobülin antikoru (Anti-Tg)
 • İntakt paratiroid hormon (iPTH) testi
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
 • Anti-gliyadin antikoru IgG
 • Anti-gliyadin antikoru (AGA) IgA
Platinium Erkek Checkup Paketi

Platinium Erkek Checkup Paketi

 • Check up muayenesi
 • Nöroloji muayenesi
 • Kardiyoloji muayenesi
 • Göz Hastalıkları muayenesi
 • Gastroenteroloji muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak-Burun-Boğaz Muayenesi
 • Diyetisyen muayenesi
 • Fonksiyonel Tıp muayenesi
 • ANTİ-HBS
 • ANTİ -HCV
 • HBSAG
 • ANTİ-HIV
 • Kan şekeri ölçümü,açlık
 • LDH
 • GGT
 • ALP
 • ALT
 • Hba1c
 • AST
 • Üre
 • CRP
 • ASO
 • RF
 • Folik Asit
 • Hemogram (18 parametre)
 • Kalsiyum
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid
 • TSH
 • VİT-B12
 • Ürik Asit
 • T3
 • T4
 • CEA
 • PSA, serbest
 • PSA,total
 • VİT -D
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Ferritin
 • İnsülin
 • Homa indeksi
 • Gaitada Gizli Kan
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • Akciğer Grafisi (Tek yön)
 • Solunum Fonksiyon testi
 • Saf ses odyometrisi
 • BT,koroner anjiyografi
 • Karotis Doppler
 • MR anjiografi, kranial (beyin)
 • BT, sanal kolonoskopi
 • EKG
 • Ekokardiyografi

Fonksiyonel Tıp İçerikleri;

 • Potasyum, serum
 • Testosteron, total
 • Sodyum, serum
 • Magnezyum
 • Homosistein
 • Anti-tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)
 • Anti-tiroglobülin antikoru (Anti-Tg)
 • İntakt paratiroid hormon (iPTH) testi
 • Faktör 1 (Faktör I - fibrinojen)
 • Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
 • Anti-gliyadin antikoru IgG
 • Anti-gliyadin antikoru (AGA) IgA
Hayata Merhaba Paketi (6 Aylık)
 • Çocuk Sağlığı muayenesi
 • Göz muayenesi
 • Hemogram
 • TİT
 • İdrar kültürü(gerek görülürse)
 • işitme testi
 • US, tüm abdomen
Sağlıklı Adımlar Paketi (1 - 2 Yaş)
 • Çocuk Sağlığı muayenesi
 • Göz muayenesi
 • Hemogram
 • TİT
 • İdrar kültürü(gerek görülürse)
 • ALT
 • AST
 • ÜRE
 • Kreatinin
 • TSH
 • Serbest T4
 • Vitamin D
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Vitamin B12
 • Glukoz AKŞ
 • Gaitada mikroskobi
 • Ige
 • US, tüm abdomen
Sağlıklı Büyüyorum Paketi (3 - 6 Yaş)
 • Çocuk Sağlığı muayenesi
 • Göz muayenesi
 • Hemogram
 • TİT
 • İdrar kültürü(gerek görülürse)
 • ALT
 • AST
 • ÜRE
 • Kreatinin
 • TSH
 • Serbest T4
 • Vitamin D
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Vitamin B12
 • Glukoz AKŞ
 • Gaitada mikroskobi
 • Ige
 • Kolestrol total
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserit
 • US, tüm abdomen
Merhaba Gençliğim Paketi (14 - 18 Yaş)
 • Çocuk Sağlığı muayenesi
 • Göz muayenesi
 • Diyetisyen muayenesi
 • Psikiyatri muayenesi
 • Hemogram
 • TİT
 • İdrar kültürü(gerek görülürse)
 • ALT
 • AST
 • ÜRE
 • Kreatinin
 • TSH
 • Serbest T4
 • Vitamin D
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Vitamin B12
 • Glukoz AKŞ
 • Gaitada mikroskobi
 • Ige
 • Kolestrol total
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserit
 • EKG
 • US, tüm abdomen
Sağlıklı Büyüyorum Paketi 2 (6 - 13 Yaş)
 • Çocuk Sağlığı muayenesi
 • Göz muayenesi
 • Diyetisyen muayenesi
 • Hemogram
 • TİT
 • İdrar kültürü(gerek görülürse)
 • ALT
 • AST
 • ÜRE
 • Kreatinin
 • TSH
 • Serbest T4
 • Vitamin D
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Vitamin B12
 • Glukoz AKŞ
 • Gaitada mikroskobi
 • Ige
 • Kolesterol total
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserit
 • EKG
 • US, tüm abdomen