+90.232 399 50 50

- Medicalpark İzmir Hastanesi, çevreye dair tüm kanun ve yönetmeliklere uyar, JCI standardı içerisindeki çevre ile ilgili tüm gerekleri yerine getirilir.

- Misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışının gereği olarak; çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkındadır,faaliyetlerimizin doğası gereği

- Kullanılan atıkların bertaraf edilmesi için atık yönetim planı uygular,bu plan doğrultusunda atıkların minimalize edilmesi,geri kazanımı, çalışan ve hasta sağlığına

- Olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için kaynağında ayrıştırılırak yok eder.Bu prosedür için kamu kurumları ,ile işbirliği yapılır.

- Hastanemiz,su arıtma sistemi sayesinde temiz ve atık sular ayrıştırılarak bahçe sulamalarında kullanılması sağlanır.

- Çevre sorumluluğunu adına tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk algısı için eğitimlere tabi tutulur.