- Medical Park İzmir Hastanesi, çevreye dair tüm kanun ve yönetmeliklere uyar, JCI standardı içerisindeki çevre ile ilgili tüm gerekleri yerine getirilir.

- Misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışının gereği olarak; çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğunun farkındadır.

- Faaliyetlerimizin doğası gereği kullanılan atıkların bertaraf edilmesi için atık yönetim planı uygulanır. Bu plan doğrultusunda atıkların minimalize edilmesi, geri kazanımı, çalışan ve hasta sağlığına olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için kaynağında ayrıştırarak yok eder. Bu prosedür için kamu kurumları ile işbirliği yapılır.

- Hastanemiz, su arıtma sistemi sayesinde temiz ve atık sular ayrıştırılarak bahçe sulamalarında kullanılması sağlanır.

- Çevre sorumluluğu adına tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk algısı için eğitimlere tabi tutulur.