+90.541 399 50 50
+90.232 399 50 50
> Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak

> Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek

> Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek

> Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek

> Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak

> Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek

> Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak

> Fark yaratan ve değer katan kalite çalışmalarını artırmak ve sürdürebilir kılmak