+90.541 399 50 50
+90.232 399 50 50
Pınar Alarslan
Uzm. Dr. Pınar Alarslan
Endokrinoloji ve Metabolizma

Tıp Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık

İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlığı

Celal Bayar Üniversitesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlığı

Bilimsel Yayınları

1- Glucagonoma: A Case Report . Pınar ALARSLAN , Ahmet YILDIRIM, Gülten SOP. Ege Tıp Dergisi 41 (4): 247 - 249, 2002
2- Hemodiyaliz Programında Olan KBY li Olgularda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Değerlendirirlmesi. Pınar ALARSLAN , Ahmet YILDIRIM .G.SOP. Ege Tıp Dergisi 48 (2): 155 - 159, 2003
Tip 1 ve Tip 2 DM Olgularda IL-2 Düzeylerinin Biokimya Otoantikor ve Mikroalbuminüri ile Karşılaştırılması. E Özen ,P Alarslan ,G SOP .. Medical Journal Of İzmir Hospital 2001 (4)123 -126
4- Alpha reductase Type2 Defiency .Z Hekimsoy,P.Alarslan,D.Öz. 15. ICE/ECE 2012 vol 29 .MAY 2012
5- Tip 2 Diabetik Erkeklerde Osteoporoz. D Özkan,M Akıncılar,P Alarslan .38 Diabet Kongresi Poster Sunumu
6- Hypothyrodism Prevalance and Blood Lipid Level ın Obese Patients.D Özkan, P Alarslan GSop. Endocrine Practise 0ctober 2001 .79-81
7- Esansiyel Hipertansiyonlu Olgularda Kan Leptin Düzeyleri.,E Koçoğlu,P.Alarslan G Sop.Medical Journal Of İzmir Hospital 2002 73-106.
Vasculitis And Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibodies Associated With PTU Therapy.D Özkan,P Alarslan G SOP. Medical Journal Of İzmir Hospital 2002 - 73-106.
Diagnostic Effiency Of Troponin In The Diagnostic Of Acute Myocardial Infaction.Ş Bolat ,P Alarslan G Sop. Medical Journal Of İzmir Hospital 2002(2) 41-44.
Osteoporosis At Type 2 Diabetic Males,D Özkan,P.Alarslan G Sop. Medical Journal Of İzmir Hospital 2003 (2)41-43,2003
11- Hypothrodism Prevalance And Blood Lipid Levels In Obese Patients. P.Alarslan D.Özkan G.Sop Medical Journal Of İzmir Hospital 2001 (4)123 -126.
12- Evaluatıon Of Eye Results in Acromegaly. Endocrine Practise P Alarslan O Hatipoğlu ,Z.Hekimsoy 2015, 86-88.
13.The antiinflammatory protein kallistatin is associated with carotid intima media thickness in women with polycystic ovary syndrome.Çalan M.Alarslan P et all. Endocrinologica J.2017
14.Relationship between MPVand paraoxonase-1 activity,brachial artery diameter and IMT in patients with diabetes mellitus.P Karakaya,Y Okuturlar,M Mert.P Alarslan Journal of Endocrinology Metabolism and Diabetes of SA 2016 21:3,40-46

Üye Olduğu Dernekler

Türkiye İç Hastalıkları Derneği
Türk Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Derneği Osteoporoz Çalışma Grubu
Türk Nefroloji Derneği